pit2024

Łabędź czarnodzioby
(Cygnus columbianus)

rodzina: kaczkowate

115-127 cm Najmniejszy z naszych łabędzi. Sylwetką przypomina łabędzia krzykliwego ale ma wyraźnie krótszą szyję i okrągłą głowę z krótszym dziobem. Dziób w większości czarny z jaskrawo żółtą, owalną plamą u nasady. Gatunek towarzyski, tworzący podczas wędrówek znaczne skupienia. Zaczął się pojawiać w Polsce dopiero w drugiej połowie XX wieku, gdy jego trasa wędrówkowa uległa przesunięciu na zachód.

Rodzina

kaczkowate

Opis

115-127 cm Najmniejszy z naszych łabędzi. Sylwetką przypomina łabędzia krzykliwego ale ma wyraźnie krótszą szyję i okrągłą głowę z krótszym dziobem. Dziób w większości czarny z jaskrawo żółtą, owalną plamą u nasady. Gatunek towarzyski, tworzący podczas wędrówek znaczne skupienia. Zaczął się pojawiać w Polsce dopiero w drugiej połowie XX wieku, gdy jego trasa wędrówkowa uległa przesunięciu na zachód.

Rozmieszczenie

Gatunek tundrowy. Podczas przelotów pojawia się w całym kraju, ale główny szlak wędrówkowy wiedzie przez centralną część kraju oraz wzdłuż wybrzeża Bałtyku

Występowanie

Zatrzymuje się nad płytkimi zbiornikami wodnymi, w zalewowych dolinach rzecznych oraz na morskich wodach przybrzeżnych

Siedliska

jeziora, mokradła i bagna, stawy hodowlane, wybrzeża morskie

Liczebność

Pojawia się częściej w części północnej i zachodniej kraju osiągając koncentracje przekraczające 100 ptaków, zwykle widywany w małych grupkach

Gniazdo

Kopiec z roślinności na suchym lądzie w pobliżu wody

Lęg

3-5 kremowych jaj. Wysiadywanie 29-30 dni. Młode dorastają po ok. 1,5 miesiąca

Pokarm

Roślinny, złożony z liści, kłączy i nasion roślin wodnych

Wędrówki

Wędrowny. Przelot jesienny X-XII, wiosenny III-IV. Bardzo nielicznie zimuje na zachodzie kraju

Status ochronny i zagrożenia

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej

Wskazówki obserwacyjne

Gatunek łatwy do przeoczenia w stadach innych łabędzi
mapa wystepowania
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites