pit2024

Świergotek polny
(Anthus campestris)

rodzina: pliszkowate

16-17 cm Duży świergotek o jasnym ubarwieniu. Całe ubarwienie płowoszare bez kreskowania na kremowym spodzie, czym odróżnia się od wszystkich świergotków. W ubarwieniu wyróżnia się wyraźna, biała brew, ciemny kantarek oraz pas ciemnych średnich pokryw skrzydłowych. Młode ptaki są plamkowane na piersi. Jest jedynym świergotkiem zamieszkującym suche tereny o skąpej roślinności.

Rodzina

pliszkowate

Opis

16-17 cm Duży świergotek o jasnym ubarwieniu. Całe ubarwienie płowoszare bez kreskowania na kremowym spodzie, czym odróżnia się od wszystkich świergotków. W ubarwieniu wyróżnia się wyraźna, biała brew, ciemny kantarek oraz pas ciemnych średnich pokryw skrzydłowych. Młode ptaki są plamkowane na piersi. Jest jedynym świergotkiem zamieszkującym suche tereny o skąpej roślinności.

Rozmieszczenie

Cały niżowy obszar kraju, ale rozmieszczenie nierównomierne, zależne od występowania odpowiednich siedlisk

Występowanie

Zasiedla otwarte suche, nasłonecznione obszary za skąpą roślinnością, takie jak wydmy nadrzeczne, ugory, żwirownie, ubogie pola uprawne

Siedliska

pola uprawne, wydmy i plaże

Liczebność

Nieliczny ptak lęgowy, na niektórych terenach zanikający

Gniazdo

Płytkie zagłębienie pod kępą trawy, zbudowane z trawy, korzonków i liści

Lęg

4-5 białawych, brązowo nakrapianych jaj. Wysiadywanie 12-13 dni. Młode uzyskują lotność w wieku 13-14 dni

Pokarm

Głównie owady, a także nasiona

Wędrówki

Wędrowny. Przylot w IV-V, odlot w VIII-IX

Status ochronny i zagrożenia

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej. Zagrożeniem jest zagospodarowywanie ugorów i nieużytków oraz intensyfikacja rolnictwa

Wskazówki obserwacyjne

W odpowiednim środowisku dość łatwy do zaobserwowania
mapa wystepowania
min
min
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites