pit2024

Brzegówka
(Riparia riparia)

rodzina: jaskółkowate

Długość ciała: 12 cm

Nasza najmniejsza jaskółka. Sylwetka bardziej zwarta niż u innych jaskółek, ze słabo rozwidlonym ogonem. Cały wierzch ciała oraz obroża na piersi szarobrunatne, spód biały.

Brzegówka jest jednym z nielicznych naszych ptaków gniazdujących w norach. Kolonie lęgowe mogą liczyć od kilku do kilkuset par i bywają używane przez wiele lat.


rodzina

jaskółkowate

opis

Długość ciała: 12 cm

Nasza najmniejsza jaskółka. Sylwetka bardziej zwarta niż u innych jaskółek, ze słabo rozwidlonym ogonem. Cały wierzch ciała oraz obroża na piersi szarobrunatne, spód biały.

Brzegówka jest jednym z nielicznych naszych ptaków gniazdujących w norach. Kolonie lęgowe mogą liczyć od kilku do kilkuset par i bywają używane przez wiele lat.

miejsca

Cały obszar kraju z wyjątkiem gór, ale rozmieszczenie nierównomierne, najliczniejsza w naturalnych dolinach rzecznych

siedlisko

Skarpy nadrzeczne i urwiste brzegi nad zbiornikami wodnymi o różnej wysokości, żwirownie, piaskownie, wyrobiska i wykopy, pryzmy i hałdy ziemi

liczebność

Nieliczny, lokalnie średnio liczny ptak lęgowy

gniazdo

Gniazduje kolonijnie w norach o długości 50-100 cm wygrzebanych przez pary ptaków w piaszczystych skarpach; na końcu nory jest komora lęgowa skąpo wyścielona trawami i piórami

lęg

4-6 białych jaj. Wysiadywanie 14-15 dni. Młode opuszczają norę po 16-23 dniach, ale jeszcze przez dłuższy czas powracają do niej na nocleg

pokarm

Owady chwytane w locie

wędrówki

Wędrowna. Przylot: IV-V, odlot: VIII-IX

ochrona

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej; zagrożony regulacjami rzek likwidującymi zakola i urwiste brzegi
mapa wystepowania
min
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites