pit2024

Czapla purpurowa
(Ardea purpurea)

rodzina: czaplowate

70-85 cm Mniejsza od czapli siwej z bardziej esowato wygiętą szyją. W locie w sylwetce wyróżniają się duże place stóp. Ubawienie wierzchu popielate i brązowe, spodu ciemnobrązowe. Szyja i głowa rdzawe z czarnymi pasami i rzędami plamek. Dziób i nogi żółtozielonkawe. Prowadzi skryty tryb życia i często przebywa w ukryciu. W kraju gniazduje sporadycznie, gdyż nasze lęgowiska leżą na północnym skraju zasięgu gatunku.

Rodzina

czaplowate

Opis

70-85 cm Mniejsza od czapli siwej z bardziej esowato wygiętą szyją. W locie w sylwetce wyróżniają się duże place stóp. Ubawienie wierzchu popielate i brązowe, spodu ciemnobrązowe. Szyja i głowa rdzawe z czarnymi pasami i rzędami plamek. Dziób i nogi żółtozielonkawe. Prowadzi skryty tryb życia i często przebywa w ukryciu. W kraju gniazduje sporadycznie, gdyż nasze lęgowiska leżą na północnym skraju zasięgu gatunku.

Rozmieszczenie

Gatunek południowy, gniazduje sporadycznie w południowej części kraju, najczęściej w dolinach Baryczy i górnej Wisły

Występowanie

Lęgnie się w trzcinowiskach na stawach hodowlanych i zbiornikach zaporowych

Siedliska

jeziora, mokradła i bagna, starorzecza, stawy hodowlane

Liczebność

Skrajnie nielicznie lęgowa – do 5 par

Gniazdo

Gniazduje kolonijnie w towarzystwie innych czapli lub pojedynczo. Gniazdo w trzcinach lub na krzewach w postaci platformy z trzciny

Lęg

3–5 niebieskawych jaj. Wysiadywanie 26–28 dni. Młode osiągają lotność po ok. 7 tygodniach

Pokarm

Żywi się rybami, płazami i wodnymi bezkręgowcami

Wędrówki

Wędrowna. Przelot wiosenny IV-V, jesienny VIII-IX

Status ochronny i zagrożenia

Gatunek chroniony, wymieniony w Polskiej czerwonej księdze zwierząt i w Dyrektywie ptasiej, zagrożony z powodu skrajnie niewielkiej populacji

Wskazówki obserwacyjne

Trudno wykrywalna z powodu skrytego trybu życia, rzadko pojawia się na otwartej przestrzeni, najczęściej widywana w locie
mapa wystepowania
min
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites