pit2024

Czeczotka tundrowa
(Carduelis hornemanni)

rodzina: łuszczaki

12-14 cm Bardzo podobna do czeczotki, nieco większa o bardziej sutym i jaśniejszym, mniej brązowym upierzeniu. Różni się czysto białym kuprem, skąpym kreskowaniem boków ciała i białym podogoniem, gdzie może zaznaczać się tylko czarna kreska stosinowa. Dziób drobny, żółtawy. Zwykle występuje w stadach z czeczotkami zwyczajnymi, w których wyróżniają się swoim jaśniejszym ubarwieniem.

Rodzina

łuszczaki

Opis

12-14 cm Bardzo podobna do czeczotki, nieco większa o bardziej sutym i jaśniejszym, mniej brązowym upierzeniu. Różni się czysto białym kuprem, skąpym kreskowaniem boków ciała i białym podogoniem, gdzie może zaznaczać się tylko czarna kreska stosinowa. Dziób drobny, żółtawy. Zwykle występuje w stadach z czeczotkami zwyczajnymi, w których wyróżniają się swoim jaśniejszym ubarwieniem.

Rozmieszczenie

Gatunek tundrowy, zalatujący do środkowej Europy; notowana w całym kraju, zwłaszcza w latach większych nalotów

Występowanie

Krzewiasta tundra, łozowiska, brzeziny, wyżynne torfowiska, u nas żeruje na otwartych terenach z kępami roślinności

Siedliska

zadrzewienia

Liczebność

Liczebność pojawów bardzo zmienna w poszczególnych sezonach, co kilka lat zdarzają się liczniejsze naloty

Gniazdo

Nisko na drzewie lub krzewie, zwykle poniżej 2 m, przy pniu lub w rozwidleniu gałęzi, podstawa gniazda z gałązek, kory, korzonków i trawy, wyścielonych piórkami, włosiem i puchem roślinnym

Lęg

4–5 niebieskawych, rdzawo nakrapianych jaj. Wysiadywanie 11–12 dni. Młode opuszczają gniazdo w wieku ok. 10–12 dni

Pokarm

Nasiona brzozy, olchy, wierzby i roślin zielnych

Wędrówki

Wędrowna. W kraju pojawia się głównie od XI do III

Status ochronny i zagrożenia

Gatunek chroniony

Wskazówki obserwacyjne

Trudna do odróżnienia od czeczotek zwyczajnych, zwłaszcza w szacie samicy i młodocianej
mapa wystepowania
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites