[1]Ścieżka przyrodniczo-ornitologiczna

Ścieżka przyrodniczo-ornitologiczna

gospodarz

Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej „Zielona Akcja

opis

Przebieg:

Przemków - Odlewnia - grobla między Wołowymi Stawami -
Kanał Krępicki - Przemkowskie Bagno - grobla Stawu Serce - brzeg Szprotawy -
droga od Stawu Bolesław
do Przemkowa-Odlewni

Lokalizacja:
Przemkowski Park Krajobrazowy, rezerwat ornitologiczny;
woj. dolnośląskie, Powiat Polkowice - gmina Przemków, Gaworzyce, Radwanice,
Chocianów; Powiat Bolesławiec - gmina Gromadka;

Długość ścieżki:

16 km

Orientacyjny czas pokonania:

5 - 6 godz.

Opis ścieżki:

Rezerwat ornitologiczny "Stawy Przemkowskie" utworzono w 1974 r. na mocy
międzynarodowej konwencji Ramstar, jako teren wytypowany do ochrony ekosystemów
wodno-błotnych. Rezerwat położony jest w dolinie rzeki Szprotawy, na powierzchni
1046,25 ha zachowane są stawy i bagna oraz otaczające je lasy, będące ostoją
licznych gatunków ptaków.

Ścieżka przyrodnicza "Stawy Przemkowskie" pozwala zaobserwować zjawiska cyklicznie
powtarzające się w każdym sezonie z udziałem bardzo dużej liczby ptaków, takie jak:
- noclegowiska szpaków [ szpak ] i jaskółek, pliszek siwych [ pliszka siwa ] i żółtych [ pliszka żółta ] (kwiecień, czerwiec,
październik) - ogromne natężenie głosów, zmniejszenie reakcji na obecność drapieżników;
- wieczorne zloty gęsi na noclegowisko (październik, listopad, luty, marzec)
- regularność zjawiska, charakterystyczne głosy i szyk ptaków w locie, oblot
noclegowiska;
- duża kolonia mew w sezonie lęgowym (maj) - przyłączanie się do kolonii mew innych
gatunków ptaków wodnych takich jak: łyski , kaczki , perkozy oraz wspólna, grupowa obrona kolonii
przed drapieżnikami;
- pierzowisko łabędzi niemych [ łabędź niemy ](lipiec, sierpień) - skupianie się na wybranym stawie
setek największych w Polsce ptaków w celu bezpiecznego przetrwania okresu braku zdolności
do lotu;
- wiosenne i jesienne migracje ptaków siewkowatych (kwiecień, maj, październik) -
różne sposoby żerowania i zachowania wynikające z wielogatunkowości stad, zaś wiosną
barwy godowe i toki batalionów.


Elementy biologii ptaków, charakterystyczne dla rezerwatu "Stawy Przemkowskie":
- obserwacje kaczek w szatach godowych (maj)
- loty tokowe błotniaków stawowych [ błotniak stawowy ](maj)
- głosy godowe bąków [ bąk ](maj, czerwiec)
- śpiew brzęczki (maj)
- obserwacje remizów [ remiz ](maj)
- wodzenie młodych przez gęsi gęgawy (kwiecień, maj)
- śpiew i obserwacja dziwonii [ dziwonia ] (maj)
- wodzenie młodych przez perkoza dwuczubatego [ perkoz czubaty ] (maj).

Dla obserwatorów o najwyższym "stopniu wtajemniczenia" ciekawe będą obserwacje
takich wydarzeń, jak:
- polowanie rybołowów [ rybołów ](kwiecień, wrzesień, październik);
- polowanie bielika [ bielik ] i jastrzębia [ jastrząb ](październik, listopad);
- rozpoznawanie gatunków gęsi w okresie przelotów (marzec, kwiecień, październik, listopad);
- obserwacje wizualne i kontakt głosowy z wąsatką [ wąsatka ](kwiecień);
- kontakt słuchowy i obserwacje rzadkich chruścieli: kropiatki , zielonki , derkacza [ derkacz ]
i częstszych: wodników [ wodnik ]i kokoszek [ kokoszka ];
- rozpoznawanie kaczek w szatach spoczynkowych (lipiec, sierpień, wrzesień).

W rezerwacie "Stawy Przemkowskie" można obserwować bardzo rzadkie ptaki wodno-błotne,
takie jak siewkowce (kwiecień, październik) oraz czaple: białą, nadobną, purpurową
oraz ślepowrona (kwiecień, wrzesień, październik, listopad).


źródło informacji:
"Ścieżka przyrodnicza 'Stawy Przemkowskie': przewodnik"

 Adam Chlebowski, Marek Cieślak, Andrzej Szlachetka,

wyd. Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej "Zielona Akcja".

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja"

ul. Wrocławska 41
59-220 Legnica
tel.(076) 86 294 30, 723 81 01, fax (076) 721 24 96
email: zielonaakcja@wp.pl
http://www.zielona-akcja.eko.org.pl

Twórcą ścieżki jest Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja", która prowadzi na ścieżkach
zorganizowaną edukację ekologiczną w ramach Programu "Lekcje w Przyrodzie".
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod telefoniczny:

tel. kom. +48 512 31 40 88
lub e-mail: rafalplezia@op.pl

 
min
wykaz pozycji w tej kategorii : ścieżki edukacyjne → ścieżki → opis ścieżek
 1. 1 - 12
 2. 13 - 24
 3. 25 - 36
 4. 37 - 48
 5. 49 - 60
 6. 61 - 72
 7. 73 - 84
 8. 85 - 96
 9. 97 - 99
 1. [1]Ścieżka przyrodniczo-ornitologiczna
 2. [2]Historyczno - przyrodnicza ścieżka edukacyjna „Solniki ”
 3. [3]Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna w rezerwacie
 4. [4]Ścieżka przyrodnicza
 5. [5]Niknąca Łąka
 6. [6]Ścieżka przyrodnicza w Woziwodzie
 7. [7] Borowa Ścieżka
 8. [8] Ścieżka dydaktyczna: Czarcie Góry
 9. [9] Ścieżka przyrodnicza
 10. [10] Ścieżka przyrodnicza: Kózki
 11. [11] Ścieżka przyrodnicza: Bużny Most
 12. [12] Ścieżki Roztoczańskiego Parku Narodowego
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites