[16] Na dwóch kołkach przez Polder Północny

„Na dwóch kołkach przez Polder Północny”

gospodarz

Park Narodowy „Ujście Warty”, edukacja@pnujsciewarty.gov.pl

opis

Długość trasy:
około 30km

Czas przejazdu rowerem:
około 5-6 godzin

Trasa ścieżki prowadzi przez rozległe łąki Polderu Północnego, jednego z trzech obwodów ochrony Parku Narodowego "Ujście Warty". Jest dostępna przez cały rok. Ma charakter przyrodniczo - historyczny.
Na trasie ścieżki znajduje się 20 przystanków wyposażonych w tablice informacyjne. Przystanki poświęcone ptakom:

Przystanek 2. Ratujmy skowronki
Zadanie: Śpiew skowronka może podobno trwać nawet do 20 minut, po czym ptak składając skrzydła opada w dół. Jeżeli masz zegarek i czas na odpoczynek, spróbuj zmierzyć, jak długo trwa nieprzerwana piosenka jednego z "tutejszych" skowronków.

Przystanek 4. Kogo słychać, a nie widać

Przy tym przystanku możemy zaobserwować, a dzięki tablicą informacyjnym - dowiedzieć się czegoś więcej, o takich gatunkach ptaków jak: derkacz , kropiatka .

Przystanek 5. Długonogie, długodziobe...
Częstymi gośćmi na podmokłych łąkach w Parku są jedyne z największych żyjących w Polsce ptaków: czaple , bociany oraz żurawie .

Przystanek 11. Ptaki wierzbowych krzewów
Chociaż zarastanie łąk polderowych nie jest zjawiskiem korzystnym z punktu widzenia głównych celów ochrony, jednakże stanowi doskonały przykład, w jaki sposób zróżnicowanie siedlisk wpływa na wzrost różnorodności gatunkowej. Pojawiają się m.in. nowe gatunki ptaków. Do typowych mieszkańców krzewów należą: trznadel , potrzeszcz , zięba , gąsiorek i słowiki .

Przystanek 19. Ptaki drapieżne
Ptaki drapieżne można zobaczyć na Polderze Północnym przez cały rok. Do najczęściej spotykanych i jednocześnie lęgowych gatunków na tym terenie należy najpospolitszy ptak drapieżny Polski - myszołów zwyczajny , który zakłada gniazda w kępach zadrzewień oraz typowy mieszkaniec gęstych trzcinowisk: błotniak stawowy . Do częstych gości polderowych łąk należą bieliki , pustułki , jastrzębie oraz kanie rude . Największą różnorodność gatunków można zaobserwować podczas migracji. Wówczas zdarzają się obserwacje rzadszych ptaków tj. błotniaki zbożowe , sokoły wędrowne , rybołowy czy orliki krzykliwe . Na zimowisko przylatują do nas z północy myszołowy włochate .


Uwagi:
*    Ze względu na długość ścieżki, najlepiej pokonywać ja na rowerze
*    Trasa w całości prowadzi przez płaski teren, w większości jest łatwa do przejechania. Jedynie na niektórych odcinkach wału przeciwpowodziowego występuje piaszczyste podłoże i wyboje.
*    Grupy uczestniczące w organizowanych przez Park zajęciach edukacyjnych na ścieżce, mają do dyspozycji 20 rowerów.
*    Zgodnie z regulaminem dla zwiedzających, grupy zorganizowane, liczące powyżej 10 osób, wejście do Parku, a więc również na ścieżkę, powinny zgłaszać w siedzibie Parku w Chyrzynie (tel. 752-40-26, 752-40-27) lub u konserwatora O.O. Polder Północny.


źródło informacji:
"Na dwóch kółkach przez Polder Północny. Przewodnik po ścieżce przyrodniczej", red.: Jolanta Gaczyńska, Magdalena Mądrawska, Dorota Wypchowska, Chyrzyno 2003.

 
min
wykaz pozycji w tej kategorii : ścieżki edukacyjne → ścieżki → opis ścieżek
 1. 1 - 12
 2. 13 - 24
 3. 25 - 36
 4. 37 - 48
 5. 49 - 60
 6. 61 - 72
 7. 73 - 84
 8. 85 - 96
 9. 97 - 99
 1. [13] Ścieżki Poleskiego Parku Narodowego
 2. [14] Ptasim szlakiem
 3. [15] Ścieżka ::Mokradła::
 4. [16] Na dwóch kołkach przez Polder Północny
 5. [17] Ścieżka edukacyjna
 6. [18] Załęczański Park Krajobrazowy
 7. [19] Park podworski hrabiów Wodzickich - gór Chabówka
 8. [20] Ostoja Małopolskiego Przełomu Wisły
 9. [21] Ścieżka przyrodnicza: Łopata polska
 10. [22] Przyrodnicza ścieżka dydaktyczne po Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym
 11. [23] Nadbużańskie łąki
 12. [24] Dydaktyczna ścieżka ornitrologiczna przez Brudzeński Park Krajobrazowy
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites