[28] Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie: Las lipowy Obrożyska

Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie „Las lipowy Obrożyska”

przebieg

stoki góry Mikowa (450 - 638 m n.p.m.) nad Popradem k/ Muszyny

gospodarz

mgr inż. Marek Styczyński z Zarządu Popradzkiego Parku Krajobrazowego, popradzki@pro.onet.pl

opis

 Długość ścieżki:

4,5 km

 

Orientacyjny czas pokonania ścieżki:

ok. 3 godzin

(przejście całej ścieżki wraz z krótkimi postojami przy poszczególnych przystankach)

 

Ścieżka obejmuje 7 przystanków zaopatrzonych w tablice informacyjne oraz przewodnik (24 strony, format A5, kolor) opracowany wraz ze ścieżką przez mgr inż. Marka Styczyńskiego. Ścieżka jest (wyjątkowo) usytuowana w rezerwacie leśnym chroniącym reliktowy las lipowy o pow. 100.38 ha.

W opisie do pierwszego przystanku zaznaczono, że warto zwrócić uwagę na liczne gatunki ptaków śpiewających. W rezerwacie stwierdzono występowanie m.innymi : dzięcioł białogrzbiety , dzięcioł czarny , muchołówka żałobna , muchołówka białoszyja , gołąb siniak , w bezpośredniej bliskości granicy rezerwatu ma gniazdo bocian czarney . W pobliżu rezerwatu występuje m.in.: puchacz i włochatka oraz puszczyk uralski . Siedlisko grądowe oraz ukształtowanie terenu pozwala na dogodną obserwację ptaków (widne drzewostany lipowe z domieszką bardzo starych okazów jodły na stromych stokach przeciętych wygodną ścieżką), a sąsiedztwo rozległych kompleksów leśnych z jednej strony a doliny Popradu z naturalnymi łąkami z drugiej czyni teren rezerwatu Obrożyska (i ścieżkę przyrodniczą) bardzo atrakcyjnym ornitologicznie.

Opisana ścieżka powstała z inicjatywy Zarządu Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Jest pierwszym i jednym z głównych obiektów dydaktycznych Popradzkiego Parku Krajobrazowego, chętnie i licznie odwiedzanym przez wycieczki szkolne, studentów i w ramach praktyk studenckich, stanowi też atrakcję turystyczną Muszyny.

 

Opracowanie:

mgr inż. M. Styczyński|
Popradzki Park Krajobrazowy
ul. Daszyńskiego 3
33 - 340 Stary Sącz
tel. (018 ) 46 09 00

 

 
min
wykaz pozycji w tej kategorii : ścieżki edukacyjne → ścieżki → opis ścieżek
 1. 1 - 12
 2. 13 - 24
 3. 25 - 36
 4. 37 - 48
 5. 49 - 60
 6. 61 - 72
 7. 73 - 84
 8. 85 - 96
 9. 97 - 99
 1. [25] Dolina rzeki Mogielanki
 2. [26] Kampinowski Park Narodowy
 3. [27] Stobrawski Park Krajobrazowy
 4. [28] Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie: Las lipowy Obrożyska
 5. [29] Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna
 6. [30] Ścieżka przyrodnicza: Orlik krzykliwy
 7. [31] Ścieżka edukacyjna: Jeziora
 8. [32] Ścieżka edukacyjna: Suchary
 9. [33] Ścieżka przyrodnicza przy Terenowym Ośrodku Edukacyjnym
 10. [34] Ścieżka przyrodnicza: Grobla Honczarowska
 11. [35] Kładka wśród bagien
 12. [36] Park przydworski w Kurowie
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites