[71] Ścieżka ornitologiczna wokół zbiornika wodnego Łączany

mala fotka

 

Re:gion: Małopolska
Lokalizacja Rudniański Park Krajobrazowy, Łączany
Wykonawca: Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych
Gospodarz: Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych
Długość: Ok. 1,5 km
Przebieg: Ścieżka zlokalizowana jest w pobliżu miejscowości Kamień, ciągnie się wzdłuż lewego brzegu Wisły
 
Gatunki ptaków: Zbiornik Łączany jest obecnie największym zimowiskiem ptaków na górnej Wiśle, a w okresie przelotów wiosennych i jesiennych ważnym miejscem postojowym dla ptaków migrujących. Jest miejscem największej koncentracji zimowych łabędzi niemych, krzyżówek, czernic, głowienek, mew śmieszek, łysek, czapli siwych, a w ostatnich latach, także mew pospolitych i siwych. Na żadnym innym obiekcie wodnym w południowo - ws chodni e j Pol s c e , nie stwierdzono tak dużej liczby gatunków jak tutaj -138 gatunków ptaków, w tym 81 gatunków ptaków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych, dla 10 gatunków jest to miejsce żerowania, zimują tu 72 gatunki.
Geneza i opis ścieżki: w latach 1955-60 został zbudowany stopień wodny w Łączanach. Budowa miała na celu ułatwienie poboru wody dla powstającej wówczas dużej elektrowni cieplnej w Skawinie. Powstał kanał długości 15,7 km, poprowadzony równolegle do Wisły. Stanowi on ponadto część systemu urządzeń umożliwiających żeglugę. Wybudowano tutaj również małą elektrownię wodną o mocy 2,4 KW. Powstałe rozlewisko na Wiśle stało się naturalnym miejscem osiedlania się różnych gatunków ptaków. Obserwacje ornitologów, w tym Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego w Krakowie, pracowników naukowych Instytutu Nauk o Środowisku UJ w Krakowie, przyczyniły się do powstania ścieżki ornitologicznej na zbiorniku wodnym Łączany. Ścieżka została utworzona w roku 2001 przez Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie
Ścieżka prowadzi wzdłuż Wisły, a na jej trasie ustawiono cztery punkty obserwacyjne. Przy ścieżce znajduje się parking samochodowy, wyposażony w dwie drewniane wiaty, stoliki i ławki. W ramach modernizacji ścieżki (2009 r) zagospodarowano teren starego wapiennika - na szczycie zamkniętego kamieniołomu powstały dwa tarasy widokowe umożliwiające obserwowanie dużego terenu rozlewiska. Wszystkie punkty obserwacyjne zostały wyposażone w ławki i tablice informacyjne, a także oznakowania kierunku szlaku ścieżki ornitologicznej.
 

 

 
min
wykaz pozycji w tej kategorii : ścieżki edukacyjne → ścieżki → opis ścieżek
 1. 1 - 12
 2. 13 - 24
 3. 25 - 36
 4. 37 - 48
 5. 49 - 60
 6. 61 - 72
 7. 73 - 84
 8. 85 - 96
 9. 97 - 99
 1. [61] Jezioro Starnie
 2. [62] Jezioro Mukrz
 3. [63] Ścieżka dydaktyczna ::Olcha:: przy rezerwacie ::Olsy Płoszyckie::
 4. [64] 13 błota stóp
 5. [65] Łabędzim szlakiem
 6. [66] światło latarni
 7. [67] Trasa edukacyjna w Obwodzie Ochronnym Rąbka
 8. [68] Ścieżka przyrodnicza w Rezerwacie Wydymacz
 9. [69] Ścieżka ornitologiczno-przyrodnicza Łebskie Błota
 10. [70] Górki Bachowskie - buczyna
 11. [71] Ścieżka ornitologiczna wokół zbiornika wodnego Łączany
 12. [72] Ścieżka poznawcza ::Przez wąwozy i klify Rozewia::
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites