Aktywna ochrona sowy uszatej

mala fotka

Celem projektu było stworzenie bezpiecznych warunków do rozrodu sowy uszatej - poprzez montaż 220 sztucznych gniazd w zadrzewieniach śródpolnych. Gniazda zainstalowano na powierzchniach próbnych w okolicach Siedlec i Sulejówka. Monitorując zagrożenia, na jakie jest narażony gatunek, zbierano i analizowano informacje dotyczące efektywności lęgów oraz sąsiedztwa gniazd innych ptaków, jak i wysokości posadowienia gniazd, preferencji gniazdowych i środowiskowych itp.
Szerszym celem było określenie wpływu zmian środowiskowych na występowanie sowy uszatej oraz równocześnie ograniczenie drapieżnictwa ze strony ptaków krukowatych - sztuczne gniazda były montowane w miejscach, gdzie krukowate się nie gnieżdżą.

Ważne okazało się uświadamianie społeczeństwa o pozytywnej roli, jaką spełniają sowy oraz przełamywanie stereotypów związanych z mało poznanymi stworzeniami nocnymi (sowy, nietoperze).

Okres realizacji projektu to lata 2001 - 2003 roku. Efekty działań podejmowanych w tych latach:

2001 : Wywieszono w terenie 220 wiklinowych koszy dla sowy uszatej;
Przeprowadzono 2 kontrole wywieszonych gniazd (12 koszy zostało zajęte przez gołębie grzywacze);
2002 : Przeprowadzono 3 kontrole wywieszonych gniazd (w 56 koszach gniazdowało 7 gatunków zwierząt, 26 koszy zajęły sowy uszate);
2003 : Przeprowadzono 2 kontrole wywieszonych gniazd (18 zajęły sowy uszate).

Sponsorzy: Program Małych Dotacji Globalnego Funduszu Ochrony Środowiska GEF/SGP UNDP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"
ul. Jagiełły 10
08-110 Siedlce
tel. 0 25/ 632 77 78
e-mail: biuro@bocian.org.pl
www: http://www.bocian.org.pl
Ireneusz Kaługa
e-mail: irek@bocian.org.pl
min
 
min

sowa uszata

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites