Zatoka Pucka

mala fotka

 

województwo pomorskie
 
Lokalizacja obszaru
Ostoja znajduje się w północnej części województwa pomorskiego. Obejmuje wody zachodniej części Zatoki Gdańskiej ograniczone od północy Półwyspem Helskim, od zachodu wybrzeżem ciągnącym się z Władysławowa, przez Puck, Rewę, zabudowę aglomeracji trójmiejskiej, aż do ujścia Wisły Śmiałej i rezerwatu Ptasi Raj na południu. Wschodnia granica jest umowna - tworzy ją linia łącząca ujście Wisły Śmiałej z końcem Helu. Do ostoi należą też słone łąki nadmorskie w okolicach Jastarni, Władysławowa, ujścia rzeki Redy (rez. Beka) i Mechelinek (rez. Mechelińskie Łąki).
 
Podstawowe informacje o obszarze
Zatoka Pucka jest wyjątkowym na wybrzeżu południowego Bałtyku ekosystem płytkich wód morskich i mimo dużej degradacji siedlisk, wciąż zasiedla ją wiele rzadkich i zanikających zespołów roślinnych oraz zwierząt. Jest ona podzielona na dwie części pasmem okresowo odsłaniających się płycizn – tzw. Ryfem Mew (Mewią Rewą). Ryf rozciąga się między Kuźnicą na Helu a Cyplem Rewskim w okolicy Rewy. Północno-zachodnia część zatoki jest bardzo płytka i może zamarzać podczas ostrzejszych zim, zewnętrzna Zatoka Pucka jest głębsza i ma bardziej morski charakter. Wybrzeża Zatoki Puckiej w wielu miejscach zagospodarowane są przez infrastrukturę rekreacyjno-turystyczną.
 
Główne walory przyrodnicze
Gatunki ptaków charakterystyczne dla danego obszaru
Ostoja jest bardzo ważnym miejscem żerowania i odpoczynku dla ptaków migrujących wzdłuż polskiego wybrzeża. Wody Zatoki Puckiej odwiedza w tym celu regularnie 50000-100000 ptaków rocznie. Jest to również ważne miejsce zimowania dla wielu gatunków (70000-100000 osobników). Podczas migracji i zimowania z wód Zatoki korzystają perkoz dwuczuby , perkoz rogaty , czernica , bielaczek , gągoł , nurogęś i ogorzałka . Słone łąki Zatoki Puckiej są miejscem lęgów tak rzadkich ‘krajowych’ ptaków jak: ohar , ostrygojad czy pliszka cytrynowa .
 
Szczegółowe wskazówki dla obserwatora (co, gdzie i kiedy najlepiej obserwować)
Wiosna – najciekawsze obserwacje w tym czasie mogą dotyczyć: ostatnich zimujących ptaków wodnych, przelotnych siewkowców i ptaków wodnych, niektórych ptaków lęgowych. Najlepszymi miejscami do obserwacji w tym czasie są: ‘Kaczy Fyrtel” – gruntowy parking tuż za Puckiem (Kaczki morska , Tracz , zwłaszcza bielaczek ), port we Władysławowie ( Kaczka morska, Tracz , Nur ), port w Helu (seawatching: Kaczka morska , Tracz , Nur, alkowate), mniejszy port w Jastarni i pobliska niewielka zatoka (m.in. różne gatunki łabędzi), porty w Pucku (jachtowy i rybacki) ( Kaczki, Tracz ) oraz port w Gdyni Orłowie (głównie mewy). Można też przejść plażą odcinki: Władysławowo-Kuźnica ( Tracz, kaczki, mewy, latem również rybitwy) oraz Jastarnia-Hel (od trawiastego lotniska, dalej plażą, Świergotka , drozdy, ptaki siewkowate i wodne), trasy te wymagają stroju terenowego i około 5 godzin marszu. Warto odwiedzić też ujście Redy i Kanału Łyski, skąd obserwujemy zatokę z bardzo licznymi nieraz ptakami wodnymi. Dotrzemy tam idąc plażą z Rewy tak daleko jak to jest możliwe. Wracając warto też udać się na tzw. Popioły, czyli odstojniki popiołu z elektrociepłowni. Z plaży, którą wracamy znad Kanału Łyski, należy skręcić w prawo i wejść na nasyp, najciekawsze ptaki znajdziemy na niezarośniętym aktywnym odstojniku o nieco „księżycowym krajobrazie” (tu różne gatunki gęsi, kaczek oraz siewkowców).
Przy mniejszej ilości czasu i mniejszych wymaganiach gatunkowych można odwiedzić trójmiejskie plaże, mola i porty (okolice Torpedowni w Gdańsku Babich Dołach, krótki odcinek w Gdyni: od Skweru Kościuszki do Bulwaru Nadmorskiego, trasy ‘od mola do mola’: Gdańsk Brzeźno - Sopot - Gdynia Orłowo, po 2-3 godz. na każdy odcinek).
Ciekawym urozmaiceniem będzie możliwość spojrzenia wysoko w górę oraz obserwacja intensywnego przelotu wielu gatunków ptaków drapieżnych nad Mierzeją Helską (szczegóły na www.kuling.org.pl). Obserwacje można prowadzić m.in. z parkingu przed miejscowością Kuźnica lub z wydmy w Kuźnicy biegnącej wzdłuż trakcji kolejowej. Będąc w Kuźnicy, w okresie marzec-maj, warto odwiedzić terenowy punkt badawczy Akcji Bałtyckiej, na którym obrączkowane są ptaki w celach naukowych. Na obóz dotrzemy przechodząc przez szlaban przejazdu kolejowego, który znajduje się naprzeciwko parkingu, z którego obserwujemy drapieżniki (przy większych grupach należy wcześniej uzgodnić szczegóły z organizatorami: Stacja Badania Wędrówek Ptaków UG, akbalt@univ.gda.pl).
Ciekawym rozwiązaniem jest przejazd rowerowy z Helu do Pucka wzdłuż brzegu Zatoki Puckiej. W 2010 roku ma zostać oddany do użytkuszlak rowerowy z Kosakowa do Pucka, którego trasa przebiega m.in. po wale przeciwsztormowym (tzw. „betonce”) w obrębie rezerwatu Beka. Z drogi tej widać niemal cały rezerwat, można obserwować z niej m.in. takie ptaki lęgowe jak pliszka żółta i pliszka cytrynowa , ptaki siewkowate, kaczki, gęgawa , żuraw , Świergotka łąkowa , pospolite ptaki trzcinowe. Bezwzględnie należy przestrzegać zakazu wchodzenia na teren rezerwatu!
 
 
Lato – większość obszaru jest o tej porze oblegana przez rzesze turystów. Z ciekawszych, udostępnionych dla miłośników przyrody miejsc jest część rezerwatu Beka, gdzie po wcześniejszym uzgodnieniu ze strażnikiem rezerwatu (kontakt przez www.otop.org.pl) można odwiedzić obóz wolontariuszy wycinających trzcinę i prowadzących wypas bydła w celu przywrócenia tym terenom naturalnego charakteru łąk słonoroślowych (obóz trwa około trzech tygodni począwszy od końca lipca). Również latem można odwiedzić Popioły (różne gatunki gęsi, kaczek i siewek) i Torpedownię w Gdańsku Babich Dołach.
 
Jesień – jesień i zima to pod względem ilości i różnorodności ptaków wodnych najciekawszy czas na odwiedziny Zatoki Puckiej. Zatrzymują się tu stada ptaków wędrownych, mogą zlatywać się już ptaki zimujące w Zatoce. W tym czasie obiektami naszych obserwacji mogą być m.in. perkoz dwuczuby , perkoz rogaty , świstun , czernica , ogorzałka , głowienka , gągoł , nurogęś , kilka gatunków gęsi, bernikli i siewkowcówZ rzadszych ptaków, można o tej porze spotkać pojedyncze wydrzyki [ Wydrzyk ] (zwłaszcza na Helu), świergotki nadmorskie [ Świergotka nadmorska ], rzepołuchy [ Rzepołucha ], a pod koniec sezonu biegusy morskie [ Biegus morski ](te ostatnie mogą być zwłaszcza w Helu, Władysławowie i Jastarni). Jesienią i zimą warto odwiedzić te same miejsca co wiosną (oprócz Beki), godne polecenia są zwłaszcza: „Kaczy Fyrtel” za Puckiem, porty we Władysławowie i w Helu, ciekawe obserwacje mogą przynieść również odwiedziny mniejszych portów w Pucku i Jastarni. Można odwiedzić także Popioły (tu różne gatunki gęsi, kaczek i siewkowców) oraz tzw. Szpyrk czyli Cypel Rewski niedaleko miejscowości Rewa, gdzie można obserwować m.in. siewkowce, kaczki, tracze, mewy. Przelot ptaków drapieżnych jest mniej intensywny jesienią na Helu, jednak i o tej porze warto jest zajrzeć do Kuźnicy.
 
Zima – wzrasta znacząco liczebność ptaków, spędzają tu zimę m.in. perkozy dwuczube [Perkoz dwuczuby] , lodówki [Lodówka] , czernice [ czernica ], nurogęsi [ nurogęś ], gągoły [ gągoł ],szlachary [ szlachar ], perkozy rogate [ perkoz rogaty ] , bielaczki [ bielaczek ], łabędzie krzykliwe [ łabędź krzykliwy ], ogorzałki [ ogorzałka ] , markaczki [ markaczka ], uhle [ uhla ] , mniej liczne edredony [ edredon ], mewy - w tym takie „rodzynki” jak pojedyncze mewy blade [ Mewa blada ]. W sumie ptaków wodno-błotnych zimować może od około 10000 do 50000 osobników. Ptaki najlepiej obserwować jest z tych samych miejsc co wiosną (oprócz Beki i Popiołów), szczególnie polecane są te same miejsca co jesienią (oprócz drapieżnych).
 
Dojazd
Dojazd do wszystkich wspomnianych w tekście miejscowości zapewnią: SKM (Szybka Kolej Miejska), PKP, PKS: http://komunikacja.trojmiasto.pl/?#liniep
Dojazd do ‘Kaczego Fyrtla’ - tuż za Puckiem, jadąc drogą krajową nr 216, obserwacje najlepiej prowadzić z dużego gruntowego parkingu.
 
Warunki turystyczne (w tym linki do stron prezentujących ofertę turystyczną obszaru)
W miejscowościach okalających Zatokę Pucką znajdziemy liczne i zróżnicowane miejsca zakwaterowania i wypoczynku, główne miejscowości turystyczne to: Puck, Władysławowo, Jastarnia, Kuźnica i Hel, a także Sopot, Gdynia i Gdańsk.
www.przyroda.polska.pl/
www.zatokapucka.pl
 
Usługi przewodnickie z zakresu „bird-watchingu” (o ile są dostępne)
W pewnym zakresie usługi takie świadczy spółka „Eco Partner” z Gdańska: www.ecopartner.org.pl (strona w budowie); (e-mail: pomarinus@gmail.com, gerard.bela@gmail.com)

 

 
min
wykaz pozycji w tej kategorii : Ptasia Mapa Polski → wykaz → alfabetyczny
 1. 1 - 12
 2. 13 - 24
 3. 25 - 29
 1. Bagno Wizna
 2. Bieszczady
 3. Błota Rakutowskie
 4. Delta Świny
 5. Dolina Baryczy
 6. Dolina Dolnej Odry
 7. Dolina Górnej Narwi
 8. Dolina Górnej Wisły
 9. Bagienna Dolina Narwi
 10. Dolina Kostrzynia
 11. Dolina Liwca
 12. Dolina Nidy
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites