Dolina Kostrzynia

mala fotka

województwo mazowieckie

 
Lokalizacja obszaru
Obszar obejmuje dolinę rzeki Kostrzyń, począwszy od wsi Grala Dąbrowizna i wsi Żebrak(gmina Skórzec, powiat siedlecki). Rzeka Kostrzyń znajduje się we wschodniej części województwa mazowieckiego i jest lewym dopływem Liwca. Dolinę przecina droga krajowa nr 2.
Podstawowe informacje o obszarze.
Prawie połowę obszaru zajmują łąki i pastwiska. Wiele miejsc bezpośrednio sąsiadujących z brzegiem Kostrzynia jest trudno dostępnych z racji wysokiego poziomu wody – nie tylko w okresie wiosennym i deszczowym. Duży udział mają lasy iglaste, lasy łęgowe, olsy i zespoły zarośli. Gęstość zabudowy jest stosunkowo niewielka. W krajobrazie obecne są także grunty orne, jednak ich zasięg ogranicza się w większości do terenów bezpośrednio stykających się z niewielkimi osadami wiejskimi. Wzdłuż doliny Kostrzynia znajdują się trzy kompleksy stawów rybnych – pod wsiami Czajków, Dębowce i Gałki.
 
Główne walory przyrodnicze.
Gatunki ptaków charakterystyczne dla danego obszaru.
Okoliczne mokradła i turzycowiska przyciągają wiele gatunków ptaków. Powszechnie występują żurawie, których poranny klangor niesie się przez podmokłe łąki doliny. Zaś wieczorem usłyszymy odzywające się derkacze [ derkacz ]. Pośród trzcin ukrywa się zielonka i bąk . W okolicy możemy dostrzec wyróżniającego się barwnym upierzeniem zimorodka [ zimorodek ]. A podmokłe lasy omawianego obszaru mają ostoję orlik krzykliwy oraz bocian czarny . Ponad niziną polują trzmielojady [ trzmielojad ], błotniaki stawowe [ błotniak stawowy ]i błotniaki łąkowe [ Błotniak łakowy ]. W dolinie Kostrzynia przebywają: przepiórka , kszyk , dzięcioł czarny , lelek , rybitwa rzeczna , rybitwa czarna i ortolan . Na niebie często pojawia się bielik . Podczas przelotów tereny te chętnie są odwiedzane przez ptaki z rodziny bekasowatych i siewkowatych, łabędzie krzykliwe [ łabędź krzykliwy ] oraz kormorany [ kormoran ] . Ostoją dla ptaków zarówno lęgowych, jak i przelotnych są trzy kompleksy stawów rybnych.
 
Szczegółowe wskazówki dla obserwatora (co, gdzie i kiedy najlepiej obserwować)
Wiosna – O tej porze roku dolina Kostrzynia jest trudno dostępnym obszarem, głównie ze względu na wiosenne rozlewiska. Warto jest wtedy odwiedzić kompleks stawów położonych na północny-wschód od wsi Dębowce. Obserwację prowadzimy z punktu(zalecana luneta), lub możemy wybrać się na wycieczkę wzdłuż grobli(kompleks nie jest duży). Późną wiosną dobrym pomysłem jest wycieczka do okolicznych lasów. Przed wyprawą dobrze jest odsłuchać sobie ptasie odgłosy i przyswoić sylwetki drapieżników(Orlik krzykliwy , myszołów , trzmielojad , kobuz ). Ciekawe leśne kompleksy znajdują się między wsiami Porzewnica, Borki i Topór. Wśród spotkanych ptaków może trafić się: krętogłów , dzięcioł czarny , słonka . Uważajmy – niektóre miejsca w lesie mogą być wciąż podmokłe. Przy rzece Kostrzyń na południe od wsi Topór znajduje się rezerwat przyrody Rogoźnica, który chroni m.in. kompleks olsów doliny. Kolejnym ciekawym miejscem jest położony na północ od wsi Płomieniec leśny rezerwat Florianów, chroniący krajobraz polodowcowy. Tam występują m.in. lelki [ lelek ] i lerki [ lerka ] .
Lato – Południowa część wsi Kępa – ta która znajduje się po południowej stronie linii kolejowej Siedlce – Warszawa, jest bardzo dobrą bazą wypadową do wycieczki po okolicznych łąkach. Polnymi drogami dojdziemy nawet nad sam brzeg Kostrzynia. Po drodze obiekty naszych obserwacji to m.in. pustułka , rycyk , czapla siwa , gąsiorek , Błotniak stawowy . Na tym terenie w okresie letnim notowany był także dzięcioł zielonosiwy , Dziecioł zielony, dzięcioł czarny , kropiatka , orzechówka , Kląsawka , trzmielojad , bocian czarny , krogulec , orlik krzykliwy , bielik . W połowie września możemy być świadkami migracji ptaków drapieżnych. Trasa przelotu m.in. orlików krzykliwych przebiega właśnie przez dolinę rzeki Kostrzyń. Dobrym punktem obserwacyjnym jest wtedy droga polna między wsiami Kępa i Łączka.
Jesień – Wczesną jesienią w dolinie Kostrzynia obserwować możemy przeloty setek żurawi [ żuraw ]. Wygodnym punktem do obserwacji jest kraniec wsi Topór – od strony rzeki, oraz droga między wsiami Sosnowe i Choszcze.
Zima – Na zimową wycieczkę nad rzekę Kostrzyń możemy wybrać się podobną trasą jak latem – za punkt początkowy mając południową Kępę. Na rzece tworzą stada: krzyżówka , Łabędż niemy, Łabędź Krzykliwy , czapla siwa . W okolicznych zadrzewienia naszym „trofeum” może być kwiczoł , gil , czyż , jemiołuszka , wrona siwa, dzwoniec , grubodziób , czeczotka , raniuszek . Wypatrujmy uważnie kuropatw [ kuropatwa ] i myszołowa włochatego [ myszołów włochaty ].
 
Dojazd
Dostęp nad Dolinę Kostrzynia ułatwia droga krajowa nr 2, która przecina obszar w kierunku wschód- zachód. Z trasy tej mamy łatwy dojazd do wybranych punktów. By odwiedzić kompleks stawów pod Gałkami, należy z odcinka drogi krajowej nr 2 skręcić w Bojmiach na Suchocin. Aby dojechać do Kępy jadąc od strony Warszawy, z drogi krajowej nr 2 skręcamy za mostem na rzece Kostrzyń w prawo. Jest to zakręt na Koszewnicę. Za przejazdem kolejowym w Koszewnicy skręcamy od razu w prawo. Droga wzdłuż torów prowadzi nas do południowej Kępy. Jeśli za przejazdem pojedziemy normalnie prosto, to dojedziemy do wsi Łączka. Wtedy lokalnymi drogami mamy połączenie z innymi miejscowościami obszaru. By dojechać na kompleks stawów za Dębowcami najlepiej wyjechać z Siedlec drogą wojewódzką nr 803 i w Wodyniach skręcić na Kamieniec. Już z tej wsi kierując się na północ mamy dojazd do stawów. W Koszewnicy znajduje się stacja kolei na trasie Siedlce – Warszawa.
 
Warunki turystyczne (w tym linki do stron prezentujących ofertę turystyczną obszaru)
Dom Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach - Obiekt położony 20 km na zachód od Siedlec, 6 km od drogi krajowej nr 2. Posiada 45 miejsc noclegowych.
Motel Pol-Petrol w miejscowości Polaki(08-130 Kotuń).
 
Usługi przewodnickie z zakresu „bird-watchingu” (o ile są dostępne)
Brak

 

 
min
wykaz pozycji w tej kategorii : Ptasia Mapa Polski → wykaz → alfabetyczny
 1. 1 - 12
 2. 13 - 24
 3. 25 - 29
 1. Bagno Wizna
 2. Bieszczady
 3. Błota Rakutowskie
 4. Delta Świny
 5. Dolina Baryczy
 6. Dolina Dolnej Odry
 7. Dolina Górnej Narwi
 8. Dolina Górnej Wisły
 9. Bagienna Dolina Narwi
 10. Dolina Kostrzynia
 11. Dolina Liwca
 12. Dolina Nidy
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites