Dolina Liwca

mala fotka

województwo mazowieckie

 
Lokalizacja obszaru
Obszar obejmuje dolinę Liwca. Liwiec znajduje się we wschodniej części województwa mazowieckiego. Swe źródło ma nieopodal wsi Sobicze(powiat siedlecki), zaś ujście do Bugu znajduje się 4 km. na wschód od nadbużańskiego Wyszkowa, tuż przy wsi Kamieńczyk. Rzeka ta płynąc od południowego-wschodu mija takie miejscowości jak Pruszyn, Liw, Węgrów oraz Łochów.
 
Podstawowe informacje o obszarze.
Na przeważającym odcinku nieuregulowana, silnie meandrująca rzeka. Brzegi z reguły płaskie. Większość doliny, a szczególnie tereny stanowiące bezpośrednią otulinę brzegu to łąki i pastwiska, często zalewane wiosną. Lokalnie występują łęgi olchowe i olchowo-jesionowe. Większe ostoje leśne napotykamy w dolnym biegu rzeki, począwszy od wsi Strachów, aż do samego Bugu. Na obszarze znajdują się trzy kompleksy stawów rybnych. Pierwszy zlokalizowany jest pomiędzy Siedlcami, a wsiami Jagodnia oraz Topórek i posiada rangę rezerwatu przyrody. Kolejne zaś znajdują się na północ od wsi Golice, oraz pod wsią Ogrodniki.
 
Główne walory przyrodnicze.
Gatunki ptaków charakterystyczne dla danego obszaru.
Obszar ten jest niezwykle ważny pod względem ornitologicznym. Zalewane wiosną pastwiska stanowią idealną ostoję dla ptaków przelotnych. Podczas ptasich wędrówek przebywają ptaki takich gatunków jak: batalion , łęczak , łabędź czarnodzioby , łabędź krzykliwy , gęś zbożowa i gęś białoczelna . Na polach zaś obserwator dostrzeże żerujące i odpoczywające siewki złote [ siewka złota ]. W okresie lęgowym wzdłuż koryta rzeki spotykamy szereg bardzo ciekawych gatunków ptaków. Jednym z nich jest błotniak stawowy , który chętnie gnieździ się w dolinie, oraz na lokalnych stawach rybnych. Wieczorami na nadrzecznych łąkach z pewnością można usłyszeć charakterystyczne głosy derkaczy [ derkacz ]. Na obszarze gnieżdżą się także m.in. perkoz rdzawoszyi , brodziec piskliwy , żuraw , krwawodziób , kszyk , sieweczka rzeczna , wodnik , kulik wielki , ortolan i Podróżniczkek . Co najmniej 1% populacji krajowej czernicy [ czernica ], cyraneczki [ cyraneczka ] , cyranki [ cyranka ], czajki [ czajka ] i rycyka [ rycyk ] wyprowadza lęgi właśnie w dolinie Liwca. Ciekawym miejscem jest wspomniany wcześniej rezerwat ”Stawy Siedleckie”, słynący z bardzo dużej kolonii lęgowej mewy śmieszki [ Mewa śmieszka ] , która na początku lat 90-tych liczyła tu aż ok. 10000 gniazd. Bywają także: wąsatka , zimorodek , remiz , Perkoza dwuczuby , duże stada łysek [ łyska ] oraz kormorana [ kormoran ]. Coraz częstszym gościem na tym terenie jest czapla biała .
 
Szczegółowe wskazówki dla obserwatora (co, gdzie i kiedy najlepiej obserwować)
Wiosna – Dobrym punktem do prowadzenia wiosennej obserwacji doliny Liwca jest tzw. Sowia Góra pod Jarnicami (na pd. od Węgrowa). Rozciąga się z niej doskonały widok na wiosenne rozlewiska. Warto mieć wtedy lunetę, która może okazać się bardzo przydatna na tym stanowisku. Samo wzgórze jest wyniesieniem morenowym, a dodatkową jego atrakcją są przepiękne widoki nie tylko na samą dolinę Liwca, ale także na miejscowość Liw, gdzie stoi średniowieczny zamek. Na tym terenie możemy obserwować m.in. rycyki [ rycyk ], żurawie [ żuraw ] , czajki [ czajka ], bataliony [ batalion ] i kilka gatunków kaczek. Kolejnym dobrym punktem do wiosennych obserwacji w dolinie Liwca jest most na drodze Wielgórz – Klimonty. Z tego punktu na okolicznych wiosennych rozlewiskach możemy dostrzec nie tylko wiele gatunków z rzędu siewkowych, ale także przy odrobinie szczęścia łabędzie czarnodziobe [ łabędź czarnodzioby ].
 
Lato – Pomiędzy kompleksem siedleckich stawów rybnych, a wsią Purzec znajduje się niewielki obszar łąk. Spacerując po tym terenie w okresie letnim bądźmy przygotowani na spotkanie z ptakami drapieżnymi. Często obserwowane są tam polujące tj. myszołów , błotniak stawowy , błotniak łąkowy i pustułka . Spotkać także możemy orlika krzykliwego [ orlik krzykliwy ], który od razu rzuci nam się w oczy swoją masywną sylwetką. W naszym spacerze po okolicznych łąkach towarzyszyć nam będą liczne gąsioreki [ gąsiorek ] i pokląskwy [ pokląskwa ] . Dostęp polnymi drogami do łąk jest możliwy ze wsi Purzec i Jagodnia.
Jesień – W tym okresie ciekawie prezentuje się awifauna siedleckich stawów rybnych. Wczesną jesienią w rezerwacie ”Stawy siedleckie” spuszczana z niektórych zbiorników jest woda. Powstające łachy i mielizny przyciągają w tym czasie ptaki wodno-błotne, takie jak czapla biała , Gęś gęgawa i liczne siewkowe. By wejść na teren stawów, należy podjechać do gospodarstwa rybackiego, które znajduje się na przedłużeniu ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego – nieopodal tzw. Błoni Siedleckich. W gospodarstwie możemy zaparkować auto i przygotować się do wycieczki po groblach. Pamiętajmy, iż jest to obręb hodowlany. Należy więc o naszej wyprawie poinformować gospodarza.
 
Zima – O tej porze roku możemy się wybrać do wsi Wyszków (nie mylić z nadbużańskim Wyszkowem!). Wieś znajduje się w gminie Liw, tuż przy rzece. Idąc 1,5 km. w dół Liwca obserwujemy żerujące stada krzyżówek [ krzyżówka ] , łabędzie nieme oraz łabędzie krzykliwe [ łabędź krzykliwy ] .
 
Dojazd
Dolina Liwca posiada dobrze rozbudowaną infrastrukturę drogową. Łatwo i szybko dostaniemy się na wybrane punkty obserwacyjne. Korzystamy z drogi wojewódzkiej nr 698 łączącej Siedlce i Łosice. Przed mostem na rzece Liwiec skręcamy w prawo do wsi Leśniczówka. Trasa ta prowadzi nas dalej do wsi Wielgórz, a następnie skręcając w lewo na most Wielgórz – Klimonty z którego możemy prowadzić nasze wiosenne obserwacje rozlewisk. Siedlce, podobnie jak Węgrów są bardzo dobrą bazą wypadową na całą dolinę Liwca. Wyjeżdżając z Siedlec w kierunku Sokołowa Podlaskiego w Strzale skręcamy w prawo na Purzec(drogowskaz na Przygody), na łąki położone przy kompleksie siedleckich stawów rybnych. Z Węgrowa zaś bardzo szybko dostaniemy się do Jarnic, a następnie do wsi Wyszków.
 
Warunki turystyczne (w tym linki do stron prezentujących ofertę turystyczną obszaru)
Kwatery agroturystyczne: Starawieś, Łazy, Borzychy, Kisielany-Żmichy, Mokobody, Wólka Proszewska.
Inne bazy noclegowe: Łochów, Loretto, Węgrów, Siedlce.
 
 
Usługi przewodnickie z zakresu „bird-watchingu” (o ile są dostępne)
Brak.

 

 
min
wykaz pozycji w tej kategorii : Ptasia Mapa Polski → wykaz → alfabetyczny
 1. 1 - 12
 2. 13 - 24
 3. 25 - 29
 1. Bagno Wizna
 2. Bieszczady
 3. Błota Rakutowskie
 4. Delta Świny
 5. Dolina Baryczy
 6. Dolina Dolnej Odry
 7. Dolina Górnej Narwi
 8. Dolina Górnej Wisły
 9. Bagienna Dolina Narwi
 10. Dolina Kostrzynia
 11. Dolina Liwca
 12. Dolina Nidy
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites