Dolina Nidy

mala fotka

województwo świętokrzyskie

 
Lokalizacja obszaru
Dolina Nidy graniczy od strony zachodniej z Płaskowyżem Jędrzejowskim, Pasmem Przedborsko – Małogorskim, Garbem Wodzisławskim i Płaskowyżem Proszowickim. Od wschodu rozciągają się Wzgórza Chęcińskie, Pogórze Szydłowskie, Niecka Połaniecka, Garb Pińczowski i Niecka Solecka.
 
Podstawowe informacje o obszarze.
Obszar stanowi dolina rzeki o szerokości 2-3 km, a wyjątkowo 6 km - koło miejscowości Umianowice, gdzie tworzy się delta wsteczna. Meandry rzeczne i starorzecza są charakterystyczne dla doliny. Na znacznym obszarze występują łąki kośne przechodzące w miejscach zabagnionych w turzycowiska. Przy starorzeczach i oczkach wodnych występują zespoły szuwarowe, a w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki szuwar mannowy. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie koryta występują zarośla wierzbowe i olsy, a także sporadycznie zespoły łęgowe. W okresie wiosennym i letnim wzbierająca rzeka tworzy rozległe rozlewiska.
 
 
Główne walory przyrodnicze.
Gatunki ptaków charakterystyczne dla danego obszaru.
Występuje co najmniej 30 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 10 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).
W okresie lęgowym obszar zasiedla conajmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: bączek (PCK), bąk (PCK), ślepowron , błotniak łąkowy , błotniak stawowy , błotniak zbożowy (PCK), bocian czarny , czapla biała , dzięcioł białoszyi , mewa czarnogłowa , perkoz dwuczuby , perkoz rdzawoszyi , perkozek , zausznik , gęgawa , cyranka , cyraneczka , krakwa , płaskonos , podgorzałka , czernica , głowienka , hełmiatka , kropiatka , zielonka , krwawodziób , rycyk , dudek , remiz ; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występują: bocian biały , derkacz , wodnik , rybitwa białoczelna , podróżniczek , zimorodek , gąsiorek , dziwonia , srokosz , trzciniak , brzęczka , świerszczak  (około 1% populacji krajowej), strumieniówka i słowik szary (około 0,5% populacji krajowej).
 
 
Dojazd
Dojazd samochodem:
Przez Busko – Zdrój przebiega droga łącząca Kielce z Tarnowem. Podróżując tą trasą możesz również dojechać do Pińczowa skręcając w Morawicy na Kije. Z Buska-Zdroju kierując się na Zbudowice dojedziesz do Wiślicy.
Z Krakowa do Buska-Zdroju droga prowadzi przez Nową Hutę, Koniuszę, Klimontów, Krzyż. Wiśłicę. Do Pińczowa możesz pojechać przez Miechów, Mierzawę, Jędrzejów i Kije.
Chcąc dojechać do Buska-Zdroju z okolic Lublina najlepiej kieruj się na Kraśnik, Ożarów, Opatów, Staszów. Natomiast jadąc do Pińczowa należy w Opatowie skręcić na Chmielnik.
Dojazd pociągiem i autobusem:
W okolice Doliny Nidy pociągiem możesz dojechać do Kielc i Tarnowa, skąd autobusem dostaniesz się bezpośrednio do Buska-Zdroju, Wiślicy, Pińczowa i innych okolicznych miasteczek.
Przebywając w okolicach Nidy warto skorzystać z wytyczonych szlaków turystycznych, dzięki czemu nie ominiesz najciekawszych miejsc. Godne polecenia są:
Niebieski szlak – prowadzący z Pińczowa przez Garb Pińczowski, Nieckę Solecką do Wiśłicy. Rozciąga się na długości 39 km, na szlaku możesz odwiedzić kilka rezerwatów przyrody np. Skorocice, Prześlin, poznać roślinność ciepłolubną w towarzystwie odsłoniętych kryształów gipsowych.
W okolicach Pińczowa na długości 10 km utworzono najpiękniejszy pieszy szlak na Ponidziu. Trasa wiedzie przez Garb Pińczowski, rezerwat przyrody w Skowronie Dolnym następnie wzdłuż Nidy do Pińczowa. Gipsowe wzgórza, krajobrazy zapadające w pamięć, szczególnie malownicze wiosną i latem.
 
 
Warunki turystyczne (w tym linki do stron prezentujących ofertę turystyczną obszaru)
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej (mieszczącą się przy ul. Zacisze 5, w Pińczowie, tel.: (41) 357 60 01, e-mail: promocja@pinczow.pl)
Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemi Sandomierskiej” (ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, tel.: (15) 831 27 80, fax: (15) 831 21 97, e-mail: biuro@zgoda.org.pl, http://www.zgoda.org.pl).
 
Usługi przewodnickie z zakresu „bird-watchingu” (o ile są dostępne)
Brak

 

 
min
wykaz pozycji w tej kategorii : Ptasia Mapa Polski → wykaz → alfabetyczny
 1. 1 - 12
 2. 13 - 24
 3. 25 - 29
 1. Bagno Wizna
 2. Bieszczady
 3. Błota Rakutowskie
 4. Delta Świny
 5. Dolina Baryczy
 6. Dolina Dolnej Odry
 7. Dolina Górnej Narwi
 8. Dolina Górnej Wisły
 9. Bagienna Dolina Narwi
 10. Dolina Kostrzynia
 11. Dolina Liwca
 12. Dolina Nidy
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites