Bagienna Dolina Narwi

mala fotka

województwo podlaskie

 
 
Lokalizacja obszaru
 
Ostoja położona jest na odcinku doliny między Surażem a Żółtkami, na zachód od Białegostoku. Zajmuje powierzchnię ponad 23 tys. ha. Od południa styka się ostoją Dolina Górnej Narwi, zaś od północy obszar zamyka szosa Białystok-Warszawa.
 
Podstawowe informacje o obszarze
 
Dolina ma charakter rozległej sieci kanałów i odnóg rzecznych, których część jest aktywna a część zarasta roślinnością wodną. Mówi się o "polskiej Amazonii", tej części Narwi nigdy nie udało się zmeliorować oprócz odcinka północnego Pańki-Żółtki, który obecnie jest renaturalizowany przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. W części południowej, między Łapami a Surażem sporo jest wypasanych i wykaszanych łąk. Zagrożeniem dla czystości wód Narwi są ścieki przemysłowe i komunalne z miejscowości Łapy przyśpieszające eutrofizację wód.
 
Główne walory przyrodnicze.
Gatunki ptaków charakterystyczne dla danego obszaru.
 
Biotopy charakterystyczne dla Doliny są unikalne w skali kraju . Mają tu suedliska bąki , błotniaki stawowe , bączeki , podróżniczki  czy nawet wodniczki . W okresie przelotów wiosennych w dolinie zatrzymują się gęsi białoczelne (do 2000 os), bataliony (500-1000 os) i szereg innych ptaków wodno-błotnych.
 
Szczegółowe wskazówki dla obserwatora (co, gdzie i kiedy najlepiej obserwować)
 
Wiosna - w zależności od poziomu wód i rozlewisk szereg miejsc wartych jest odwiedzenia w celu obserwacji przelotów gęsi i później ptaków siewkowatych. W rejonie Suraża na łąkach położonych na NW od wsi corocznie zatrzymują się gęsi białoczelne i gęsi zbożowe (do 1000 os). W kwietniu i maju przebywają tutaj bataliony i łęczaki (do 500 os). Trafiają się bernikle białolice . Interesujące są łąki koło wsi Łuplanka Stara i spore rozlewisko położone na wschód od wsi. Można tu spotkać całe spektrum kaczek - rożeńce , płaskonosy , krakwy , cyranki . Na przelocie zatrzymują się rybitwy wielkodziobe (do 5 os). Okolice Waniewa z kolei to dobry teren na posłuchanie wodniczek . Nie ma ich tu za wiele ale łatwo jest znaleźć tuż na SE od wsi. Jest tu też dość ciekawie położona wieża obserwacyjna. Ostatnio pojawiły się lęgowe pliszki cytrynowe . Kolejny ciekawy punkt to grobla łącząca Kurowo i Kruszewo, gdzie niegdyś biegła główna szosa łącząca Białystok i Warszawę. Z grobli mamy dobry widok na dolinę, w okresie przelotu pojawiają się tu np kobczyki , zaś w pobliskich wierzbach licznie gnieżdżą się podróżniczki . Ptak ten liczny jest również w okolicach wsi Pańki i Rogowo - tamtejszymi gruntowymi drogami można się wybrać na spacer w dolinę i posłuchać podróżniczków, wodników czy derkaczy, które pojawiają się coraz liczniej dzięki działaniom renaturalizacyjnym PTOP.
 
Lato to okres dość ospały i w zasadzie jedynie wędrując w poprzek doliny np kładką między Waniewem a Śliwnem (otwarta w 2008 roku) mamy szansę zobaczyć ptasie rodziny lub dostrzec polujące błotniaki .  Podobne możliwości daje też grobla Kruszewo-Kurowo czy kładka przy dworku w Kurowie.
 
W okresie jesiennym i zimowym dolina Narwi pustoszeje i jedynie na obrzeżach łąk i w pobliżu wsi można zaobserwować koczujące myszołowy włochate , błotniaki zbożowe . Warto zajrzeć na kompleks łąk położony na północ od wsi Topilec-Kolonia. Zaś w pobliżu Topilca można odwiedzić stawy rybne (obiekt prywatny - wejście uzgadniamy z właścicielami) gdzie zatrzymują się przelotne siewkowce . Na niezamarzających oparzeliskach Narwi można spotkać zimujące cyraneczki , sporadycznie wodniki .
 
Dojazd
Bagienną Dolinę Narwi przecina kilka traktów komunikacyjnych. Dojazd do części południowej ułatwia szosa do Suraża a tam mamy kilka dróg gruntowych prowadzących wprost na łąki. W okresie wiosennym lepiej poruszać się tam pieszo bo drogi są podtopione. W części środkowej do doliny można dotrzeć od strony Łuplanki Starej gruntowymi drogami na wschód od wsi. Piękną panoramę doliny możemy podziwiać z wsi Bokiny. Dobry dojazd do Bokin zapewnia szosa Białystok -Wysokie Mazowieckie. Na groblę w Kruszewie prowadzi szosa z Białegostoku, zaś na brzeg zachodni trzeba jechać od północy, szosą Białystok-Warszawa, odbijając na południe koło Pajewa. Niektóre ze szlaków bądź ścieżek pieszych wymagają wniesienia opłaty - np kładka koło pałacyku w Kurowie (siedziba Parku Narodowego).
 
Warunki turystyczne (w tym linki do stron prezentujących ofertę turystyczną obszaru)
 
W dolinie Narwi o nocleg najłatwiej w kwaterach agroturystycznych i małych pensjonatach. Niedaleko stąd do Białegostoku, gdzie wybór możliwości zakwaterowania jest duży.
 
Waniewo - Baza Turystyki Bagiennej - http://www.biebrza-narew.pl/narew.php
 
Usługi przewodnickie z zakresu "bird-watchingu" (o ile są dostępne)
 
Usługi przewodnickie świadczą m.in. właściciele pensjonatu w Waniewie oraz licencjonowani przewodnicy z Białegostoku,
czy Michał Polakowski: michal.polakowski@wp.pl

 

 
min
wykaz pozycji w tej kategorii : Ptasia Mapa Polski → wykaz → alfabetyczny
 1. 1 - 12
 2. 13 - 24
 3. 25 - 29
 1. Bagno Wizna
 2. Bieszczady
 3. Błota Rakutowskie
 4. Delta Świny
 5. Dolina Baryczy
 6. Dolina Dolnej Odry
 7. Dolina Górnej Narwi
 8. Dolina Górnej Wisły
 9. Bagienna Dolina Narwi
 10. Dolina Kostrzynia
 11. Dolina Liwca
 12. Dolina Nidy
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites