pit2024

Pliszka cytrynowa
(Motacilla citreola)

rodzina: pliszkowate

17-19 cm Pliszka o proporcjach pliszki siwej z długim ogonem. Samiec w szacie godowej ma intensywnie żółtą głowę i cały spód ciała z wyjątkiem białego podogonia. Wierzch ciała popielaty z czarna plamą na karku. Na skrzydłach dwa białe paski. Samica ma żółtą tylko pierś i boki głowy. Pliszka cytrynowa zaczęła gniazdować w naszym kraju w połowie lat 90. XX wieku i stopniowo zwiększa swoją liczebność i poszerza zasięg.

Rodzina

pliszkowate

Opis

17-19 cm Pliszka o proporcjach pliszki siwej z długim ogonem. Samiec w szacie godowej ma intensywnie żółtą głowę i cały spód ciała z wyjątkiem białego podogonia. Wierzch ciała popielaty z czarna plamą na karku. Na skrzydłach dwa białe paski. Samica ma żółtą tylko pierś i boki głowy. Pliszka cytrynowa zaczęła gniazdować w naszym kraju w połowie lat 90. XX wieku i stopniowo zwiększa swoją liczebność i poszerza zasięg.

Rozmieszczenie

Gatunek wschodni. Gniazduje na kilku stałych stanowiskach w północno-wschodniej Polsce (rejon ujścia Redy, Bagna Biebrzańskie, zb. Siemianówka), ale jej lęgi znane są z kilkunastu innych miejsc rozrzuconych po całym niżu kraju

Występowanie

Podmokłe lub zabagnione łąki w dolinach rzecznych i na obrzeżach zbiorników wodnych

Siedliska

łąki, mokradła i bagna

Liczebność

Skrajnie nieliczny ptak lęgowy – ok. 30 par lęgowych

Gniazdo

Na ziemi pod osłoną roślinności, zbudowane z mchu, liści i łodyżek, wyścielone włosiem i piórkami

Lęg

4-6 beżowych lub szarawych, delikatnie nakrapianych jaj. Wysiadywanie 14-15 dni. Młode uzyskują lotność w wieku 13-15 dni

Pokarm

Różne bezkręgowce, w tym wodne

Wędrówki

Wędrowna. Przelot wiosenny w IV-V, jesienny w VIII-IX

Status ochronny i zagrożenia

Gatunek chroniony

Wskazówki obserwacyjne

Samiec łatwo rozpoznawalny, natomiast samica i młode łatwe do pomylenia z pliszką żółtą
mapa wystepowania
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites