Bocian w kulturze i tradycji

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Cele:

Poznanie miejsca bociana białego w kulturze i tradycji.

Metody:

- wywiad
- wybór z literatury
- zbieranie informacji i materiałów z różnych źródeł
- przygotowanie prezentacji zebranych materiałów (przedstawienie, gazetka)

Środki dydaktyczne:

długopis, notes, ewentualnie farby, kredki, nożyczki,

przysłowia, wiersze, legendy i piosenki o bocianach: zal_10a.JPG; zal_10b.JPG; zal_10c.JPG

 

Opis zadania:

Uczniowie gromadzą legendy, przysłowia, powiedzenia i podania związane z bocianem. W tym celu odbywają rozmowy z osobami starszymi (dziadkami, sąsiadami), ewentualnie szukają informacji w dostępnej literaturze. Z pomocą nauczyciela języka polskiego odszukują fragmenty wierszy bądź całe utwory poświęcone bocianom. Na podstawie zebranych materiałów młodzież może przygotować gazetkę ścienną, plakaty lub historyjki obrazkowe ilustrujące poznane legendy i przysłowia, można przy tym zorganizować wystawę i konkurs na najlepszą pracę. Dobrą formą wykorzystania zdobytej przez uczniów wiedzy jest zorganizowanie przedstawienia, podczas którego będą recytowane wiersze, śpiewane piosenki i odgrywane najpopularniejsze legendy o bocianach. W ramach przygotowań do takiego wystąpienia młodzież może samodzielnie wykonać (np. na zajęciach plastycznych) potrzebne stroje i dekoracje.
 

Literatura:
- Lewandowski A., Radkiewicz J., Bocian w mowie i folklorze, 1991.

Autor scenariusza:

Dorota Szulc-Guziak


¬ródło informacji: 

"Program edukacyjny BOCIAN", Wrocław 2001, Wyd.: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura".

Osoby zainteresowane poszerzeniem wiadomości o bocianach i innymi zadaniami mogą zgłosić się do współpracy w zakresie gromadzenia i przesyłania danych:

http://www.bociany.pl/wspolpraca/index.shtml

grupa wiekowa

gimnazjum

autor

organizacja/wydawca

ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław tel./fax 0-71- 3418888, wew. 326 http://www.eko.org.pl/pronatura/

link

wykaz pozycji w tej kategorii : scenariusze zajęć → przedmioty → Biologia
 1. 1 - 12
 2. 13 - 24
 3. 25 - 36
 4. 37 - 48
 5. 49 - 60
 6. 61 - 62
 1. Jaki to ptak?
 2. Śpiew i kłopoty mieszkaniowe
 3. Ptaki Podlasia
 4. Leśni śpiewacy
 5. Jakie ptaki spędzają zimę w Polsce?
 6. Ptaki zimową porą w Polsce
 7. Jakie ptaki odwiedzają nasze karmniki?
 8. Rok z życia pewnego boćka
 9. Bocian w kulturze i tradycji
 10. Które zwierzęta stanowią pokarm bociana?
 11. Ptaki i ptasi stół
 12. Poznajemy ptaki krukowate naszej okolicy - cz. 1 (zajęcia w klasie)
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites