pit2024

Słowik szary
(Luscinia luscinia)

rodzina: drozdowate

Długość ciała: 16-18 cm. Oba gatunki słowików występujących w naszym kraju są do siebie bardzo podobne, a ich polskie nazwy dobrze odzwierciedlają różnice w odcieniu brązowego ubarwienia. Przez Polskę przebiega granica zasięgu obu gatunków: w zachodniej połowie kraju występuje słowik rdzawy, a we wschodniej słowik szary. W pasie przebiegającym od Pomorza do Małopolski można spotkać oba gatunki. Najłatwiej rozpoznać je po niezwykle urozmaiconym, melodyjnym i donośnym śpiewie, lecz wymaga to dobrej znajomości obu głosów.


rodzina

drozdowate

opis

Długość ciała: 16-18 cm. Oba gatunki słowików występujących w naszym kraju są do siebie bardzo podobne, a ich polskie nazwy dobrze odzwierciedlają różnice w odcieniu brązowego ubarwienia. Przez Polskę przebiega granica zasięgu obu gatunków: w zachodniej połowie kraju występuje słowik rdzawy, a we wschodniej słowik szary. W pasie przebiegającym od Pomorza do Małopolski można spotkać oba gatunki. Najłatwiej rozpoznać je po niezwykle urozmaiconym, melodyjnym i donośnym śpiewie, lecz wymaga to dobrej znajomości obu głosów.

miejsca

Cały niżowy obszar kraju

siedlisko

Skraje lasów liściastych i mieszanych z bujnym podszytem, zarośla w dolinach rzecznych, parki i ogrody

liczebność

Średnio liczny ptak lęgowy

gniazdo

Na ziemi w płytkim dołku zwykle pod krzakiem, czasem nisko nad ziemią, usłane z traw, łodyg, liści i korzonków

lęg

4-5 oliwkowych jaj. Wysiadywanie: 13 dni, Młode opuszczają gniazdo po 11 dniach

pokarm

Owady i inne bezkręgowce zb ierane na ziemi

wędrówki

Wędrowny. Przylot: IV-V, odlot: IX

ochrona

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej

mapa wystepowania
min
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites