pit2024

Strumieniówka
(Locustella fluviatilis)

rodzina: pokrzewkowate

Rodzina pokrzewkowate Opis Długość ciała: 14–16 cmWielkości łozówki, od której różni się długimi pokrywami podogonowymi. Ubarwienie wierzchu szarobrunatne, spodu białawe z szarobeżowymi bokami. Na piersi rozmyte plamkowanie układające się w linie. Pokrywy podogonowe z szerokimi, białawymi końcami. Skryta i trudno wykrywalna, gdy milczy. Śpiew to mechanicznie powtarzana seria takich samych dźwięków.

Rodzina

pokrzewkowate

Opis

Długość ciała: 14–16 cm
Wielkości łozówki, od której różni się długimi pokrywami podogonowymi. Ubarwienie wierzchu szarobrunatne, spodu białawe z szarobeżowymi bokami. Na piersi rozmyte plamkowanie układające się w linie. Pokrywy podogonowe z szerokimi, białawymi końcami. Skryta i trudno wykrywalna, gdy milczy. Śpiew to mechanicznie powtarzana seria takich samych dźwięków.

Rozmieszczenie

Gniazduje nielicznie w odpowiednich środowiskach w całym kraju

Występowanie

Zamieszkuje zakrzaczenia, kępy zarośli i pasy roślinności wzdłuż cieków i zbiorników wodnych, na terenach zalewowych i bagnach oraz w olsach

Siedliska

mokradła i bagna, starorzecza, brzegi rzek i wyspy w nurcie, olsy

Liczebność

Nieliczny, lokalnie liczny ptak lęgowy

Gniazdo

Luźna czarka ze źdźbeł trawy i liści, wyścielona drobnymi trawkami i włosiem, położona na ziemi lub tuż ponad nią

Lęg

5–6 białych, gęsto brązowo nakrapianych jaj. Wysiadywanie 14–15 dni. Młode opuszczają gniazdo po 14–16 dniach

Pokarm

Różne owady i pająki

Wędrówki

Wędrowna. Przelot wiosenny: V, przelot jesienny: VIII–IX

Status ochronny i zagrożenia

Gatunek chroniony

Wskazówki obserwacyjne

Najlepiej rozpoznawalna po śpiewie
mapa wystepowania
min
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites