pomóż ptakom we Wrocławiu

tytul: W oczekiwaniu na sezon lęgowytytul: Sieć hoteli dla zapylaczytytul: Ptaki i owady Wrocławia proszą o pomoc

Policzyliśmy wrocławskie jerzyki

W czasie, gdy wrocławskie jerzyki spędzają zimowe wakacje w Afryce, my zabraliśmy się za opracowanie i podsumowanie wyników lipcowej inwentaryzacji tych ptaków. Podczas 27 kontroli terenowych – przeprowadzanych w miejscach, gdzie znajduje się najwięcej ulubionych przez jerzyki kamienic – doliczyliśmy się ok. 1300 par lęgowych. Czy to dużo? Czy w kolejnych sezonach może ich być więcej?

Inwentaryzację wrocławskiej populacji lęgowej jerzyków przeprowadziliśmy na terenie kilku osiedli Przedmieścia Odrzańskiego (77 ha) i Przedmieścia Oławskiego (110 ha). Objęła ona zatem powierzchnię prawie 250 boisk piłkarskich. Wybór lokalizacji nie był  przypadkowy: na obszarach tych dominuje ulubiona przez jerzyki zabudowa, czyli sędziwe, kilkupiętrowe kamienice. Liczne szpary, szczeliny i inne zakamarki to doskonałe miejsca lęgowe dla jerzyków.

Jerzyki są bardzo przywiązane do swoich miejsc gniazdowania i powracają do nich co roku, ale czynne gniazdo jest bardzo trudne do wykrycia. Ani dorosłe ptaki, ani pisklęta nie zdradzają jego położenia hałasem czy brudem, co jest typowe dla innych gatunków. Jedynym śladem obecności są obserwowane w locie dorosłe ptaki. Ze względu na biologię lęgową jerzyka, oszacowanie liczby par gniazdujących na danym budynku jest trudne dla postronnego obserwatora i wymaga zaangażowania profesjonalnego ornitologa.

Liczenie jerzyków odbyło się w dniach 1-22 lipca tego roku. W czasie kontroli terenowych nasi ornitolodzy obserwowali każdy budynek od strony ulicy i podwórza, notując przy tym liczebność stad jerzyków krążących przy elewacji, położenie gniazd oraz liczbę par lęgowych. Inwentaryzację przeprowadzano w godzinach wieczornych: od półtorej godziny przed zachodem słońca do pół godziny po zachodzie, czyli w czasie największej aktywności jerzyków w pobliżu gniazd.

W trakcie inwentaryzacji stwierdzono łącznie 2596 dorosłych osobników przy budynkach z gniazdami. Są to oczywiście dane szacunkowe, ponieważ metodyka inwentaryzacji nie umożliwiła dokładnego potwierdzenia lokalizacji każdego gniazda. Uwzględniając te trudności oceniono wielkość populacji lęgowych na badanym obszarze na ok. 1300 par.

Liczba par oszacowana na wybranych terenach (nie obejmujących przecież całego śródmieścia Wrocławia!) jest znacząca w skali Dolnego Śląska i całego kraju. Szczegółowe informacje dotyczące rozkładu tej populacji na poszczególne osiedla i kamienice, wykaz ulic i numerów kamienic oraz mapy prezentujące poziom zagęszczenia populacji znajdują się w przygotowanym raporcie z inwentaryzacji (pobierz PDF).

Niemal na każdym budynku o elewacji lub dachu oferującym potencjalne miejsce lęgowe stwierdzano przynajmniej jedno stanowisko lęgowe jerzyka. Miejsca te jednak znikają w szybkim tempie w związku z masowym ocieplaniem budynków i odnawianiem ich elewacji. W ślad za tym maleje także liczba par lęgowych jerzyków.

Przedmieście Odrzańskie i Oławskie w niedługim czasie doczekają się niezbędnych remontów starej zabudowy. Modernizacje te mogą być jednak przeprowadzone bez uszczerbku dla ptaków, jeśli tylko uwzględnione zostaną odpowiednie działania: inwentaryzacyjne i kompensacyjne.

Jerzyki są niezwykle pożyteczne dla człowieka: między innymi skutecznie eliminują komary. Ich obecność nie jest w żadnym aspekcie uciążliwa, za to ich przetrwanie w dużym stopniu zależy od naszych działań.

Każde gniazdo ptaka umieszczone na budynku jest jego siedliskiem i podlega ochronie.
Jesteśmy zobowiązani chronić je przez cały rok. Ustawa o prawie budowlanym nakazuje w trakcie prowadzenia prac budowlanych zabezpieczyć elementy środowiska przyrodniczego.

Więcej informacji na temat form prawnej ochrony jerzyków i sposobów ich egzekwowania oraz zabezpieczeniach budynków >>> http://ptaki.info/wroclaw.php?dzial=2&kat=14&art=5

Niezależnie od prawnej ochrony i odpowiedniego zabezpieczania budynków, każdy z nas może się przyczynić do zwiększenia populacji wrocławskich jerzyków! W jaki sposób? Zapraszając rodzinę jerzyków do siebie! To m.in. z myślą o jerzykach do ubiegłorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono projekty #319 i #481. Dzięki uzyskanemu finansowaniu zakupione zostały specjalne budki lęgowe, które rozdajemy za darmo wszystkim, którzy chcieliby wesprzeć wrocławskich pogromców komarów. Jak uzyskać budkę i pomóc jerzykom dowiesz się tutaj >>> http://ptaki.info/wroclaw.php?dzial=2&kat=14&art=5

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

 • mh

  W oczekiwaniu na sezon lęgowy

  Do tegorocznej wiosny zostało jeszcze sporo czasu, ale my już wiemy, że zapowiada się fruwająco! Parki, kamienice i ogródki działkowe w naszym mieście zaroiły się od nowych budek lęgowych dla jerzyków i dziuplaków oraz hoteli dla zapylaczy. Gotowa infrastruktura czeka na rozpoczęcie nowego sezonu i pierwszych lokatorów. Skrzynki lęgowe można wyszukać na specjalnie przygotowanych mapach.

 • mh

  Sieć hoteli dla zapylaczy

  Nie sposób wyobrazić sobie istnienia zieleni miejskiej bez owadów zapylających. Gdyby nie ich cierpliwy trud moglibyśmy też zapomnieć o corocznych plonach z przydomowych ogródków, działek czy balkonów. Skrzydlatych sprzymierzeńców mamy więc nie tylko wśród ptaków. Niestety, ich populacja z roku na rok maleje. Aby przyczynić się do odwrócenia tego niekorzystnego trendu tworzymy we Wrocławiu sieć hoteli dla zapylaczy. Jeden z nich może trafić do was. I to zupełnie za darmo.

 • mh

  Ptaki i owady Wrocławia proszą o pomoc

  Mieszkańców miast łączą z przyrodą skomplikowane relacje. W upalny dzień szukamy schronienia w cieniu drzew, ale łatwo godzimy się na ich wycinkę. Dokarmiamy koty, kaczki i łabędzie w miejscach publicznych, ale równie często spoglądamy niechętnie lub obojętnie na zwierzęta, które szukają schronienia w pobliżu naszych domów. W sposób szczególny dotyczy to ptaków i zapylaczy.

link terra
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites