pit2024
24 września 2009

Projekt Wyspy Nysy Kłodzkiej

Na wyspach Nysy Kłodzkiej przybyło w tym roku ponad 1000 gniazd mewy śmieszki (Mewa śmieszka), po dwóch latach powróciły rybitwy rzeczne, do lęgów przystąpiły też rzadkie mewy czarnogłowe. Jest to efekt projektu Dolnośląskiego Ruchu Ochrony Przyrody realizowanego dzięki firmie Energa oraz PTPP "pro Natura" w ramach "Funduszu dla Przyrody".

Rzeka Nysa Kłodzka w swym środkowym i dolnym biegu należy do najbardziej przekształconych rzek w Polsce. Na kilkudziesięciu kilometrach rzeki umiejscowione zostały cztery zbiorniki zaporowe i kilka stopni wodnych, co skutecznie uniemożliwia zaistnienie naturalnych procesów, których efektem byłoby stopniowe powstawanie i zanikanie łach i wysp. Jedynym bezpiecznym miejscem dla lęgowych ptaków wodnobłotnych są wyspy o pochodzeniu antropogenicznym, umiejscowione na zbiornikach zaporowych i sąsiadujących z rzeką żwirowniach. Rzeka nie zmienia jednak ich struktury roślinnej, podlegają sukcesji roślinnej aż do powstania gęstych zadrzewień, które eliminują niemal wszystkie lęgowe ptaki. Jedynym sposobem utrzymania wysp o odpowiedniej dla ptaków powierzchni (piaszczysto-żwirowa i/lub bardzo niska roślinność) są powtarzane co kilka lat prace polegające na usuwaniu nadmiaru roślinności.

Projekt ”Wyspy Nysy Kłodzkiej” ma na celu zachowanie oraz dostosowanie powierzchni wybranych wysp do potrzeb mew i rybitw. Prace prowadzone są w trzech miejscach: Żwirownia Pilce (gm. Kamieniec Ząbkowicki) i Malerzowice Wielkie (gm. £ambinowice) - wycinka i usunięcie drzew i traw; Zbiornik Paczków (Kozielno, gm. Paczków) zabezpieczenie brzegu wyspy przed erozją za pomocą nasadzeń wierzbowych.

Dotychczas zrealizowane zadania przyczyniły się do zwiększenia liczebności mewy śmieszki o ponad 1000 gniazd. W wyniku odsłonięcia nowych terenów do lęgów przystąpiły również rzadkie mewy czarnogłowe. Na wyspę w Malerzowicach Wielkich powróciły po dwuletniej przerwie rybitwy rzeczne.

Jakub Szymczak

wykaz pozycji w tej kategorii : ptaki.info → →
  1. 1 - 12
  2. 13 - 24
  3. 25 - 36
  4. 37 - 48
  5. 49 - 51
  1. Projekt Wyspy Nysy Kłodzkiej
  2. Projekt w Poznaniu
  3. Na Mazowszu zginie mniej bocianów !!!
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites