pit2024

Bernikla obrożna
(Branta bernicla)

rodzina: kaczkowate

56-61 cm Niewielka gęś, tylko nieznacznie większa od krzyżówki. Głowa, szyja i góra piersi są czarne z wyjątkiem białych plam po bokach szyi. Wierzch szarobrunatny. Ubarwienie spodu ciała zależy od podgatunku. W kraju pojawia się głównie forma ciemnobrzucha B. b. bernicla, sporadycznie jest obserwowana forma jasnobrzucha B. b. hrota, zaś czarnobrzuchą formę B. b. nigricans odnotowano zaledwie dwa razy.

Rodzina

kaczkowate

Opis

56-61 cm Niewielka gęś, tylko nieznacznie większa od krzyżówki. Głowa, szyja i góra piersi są czarne z wyjątkiem białych plam po bokach szyi. Wierzch szarobrunatny. Ubarwienie spodu ciała zależy od podgatunku. W kraju pojawia się głównie forma ciemnobrzucha B. b. bernicla, sporadycznie jest obserwowana forma jasnobrzucha B. b. hrota, zaś czarnobrzuchą formę B. b. nigricans odnotowano zaledwie dwa razy.

Rozmieszczenie

Gatunek tundrowy, przelatujący głównie wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku, sporadycznie spotykany w głębi kraju

Występowanie

Związana z wybrzeżami morskim, gdzie zatrzymuje się na nadmorskich łąkach, natomiast w głębi lądu przyłącza się do stad innych gęsi

Siedliska

jeziora, mokradła i bagna, starorzecza, stawy hodowlane

Liczebność

Bardzo nielicznie przelotna, zwykle pojedynczo lub w małych grupkach, na wybrzeżu czasem w większych stadach

Gniazdo

W zagłębieniu terenu wyścielonym trawami i mchem, w pobliżu wody lub na wysepkach

Lęg

3-5 kremowych lub jasnooliwkowych jaj. Wysiadywanie 24-26 dni

Pokarm

Roślinny, w okresie wędrówek głównie trawy, zboża, pozostałości kukurydzy itp.

Wędrówki

Wędrowna. Liczniejsza na przelotach jesiennych, głównie w X i XI, rzadsza w III i IV

Status ochronny i zagrożenia

Gatunek chroniony, potencjalnie zagrożony intensywnymi polowaniami na gęsi

Wskazówki obserwacyjne

Łatwa do rozpoznania ale trudna do zauważenia w stadach gęsi
mapa wystepowania
min
min
min
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites