pit2024

Gęgawa
(Anser anser)

rodzina: kaczkowate

Długość ciała: 75-90 cm. Duża gęś o szarobrunatnym ubarwieniu z różowymi nogami i dziobem. W locie ma jasnopopielate pokrywy skrzydeł, co odróżnia ją od przelotnej u nas gęsi zbożowej. Od niej wywodzą się gęsi domowe. Gęgawy tworzą pary na całe życie. Po lęgach odbywają pierzenie i wówczas wymieniają jednocześnie wszystkie lotki, tracąc zdolność do lotu .Więź rodzinna utrzymywana jest aż do wędrówki.

rodzina

kaczkowate

opis

Długość ciała: 75-90 cm. Duża gęś o szarobrunatnym ubarwieniu z różowymi nogami i dziobem. W locie ma jasnopopielate pokrywy skrzydeł, co odróżnia ją od przelotnej u nas gęsi zbożowej. Od niej wywodzą się gęsi domowe. Gęgawy tworzą pary na całe życie. Po lęgach odbywają pierzenie i wówczas wymieniają jednocześnie wszystkie lotki, tracąc zdolność do lotu .Więź rodzinna utrzymywana jest aż do wędrówki.

miejsca

Cały niżowy obszar kraju z wyjątkiem terenów podgórskich

siedlisko

Stawy hodowlane i jeziora z szerokim pasem szuwarów, starorzecza i bagna w dolinach rzecznych

liczebność

Nieliczny ptak lęgowy: ok. 3000 par

gniazdo

Kopiec z materiału roślinnego ukryty w trzcinach lub na wyspie

lęg

5-8 kremowych jaj, brązowiejących w miarę wysiadywania trwającego 27-28 dni. Młode uzyskują lotność po 50-60 dniach

pokarm

Miękka roślinność wodna i lądowa

wędrówki

Wędrowna. Przylot: II-III, odlot: X-XII

ochrona

Gatunek łowny, wymieniony w Dyrektywie ptasiej
mapa wystepowania
min
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites