pit2024

Bocian biały
(Ciconia ciconia)

rodzina: bociany

Długość ciała: 100-115 cm. Powszechnie znany i lubiany ptak o białym upierzeniu z czarnymi lotkami oraz długimi czerwonymi nogami i dziobem. W Polsce zamieszkuje co czwarty bocian na świecie. Bociany budują jedne z największych gniazd mogących osiągać do 2 m wysokości i 1,5 m średnicy. Czasem gniazduje kolonijnie, natomiast rzadko z dala od osad ludzkich.

rodzina

bociany

opis

Długość ciała: 100-115 cm. Powszechnie znany i lubiany ptak o białym upierzeniu z czarnymi lotkami oraz długimi czerwonymi nogami i dziobem. W Polsce zamieszkuje co czwarty bocian na świecie. Bociany budują jedne z największych gniazd mogących osiągać do 2 m wysokości i 1,5 m średnicy. Czasem gniazduje kolonijnie, natomiast rzadko z dala od osad ludzkich.

miejsca

Cały niżowy obszar kraju wraz z terenami podgórskimi

siedlisko

Osiedla ludzkie w krajobrazie rolniczym, najliczniej w pobliżu terenów podmokłych i dolin rzecznych

liczebność

Nieliczny, lokalnie średnio liczny ptak lęgowy ok. 40 000 par

gniazdo

Zbudowane z gałęzi i patyków, zwykle na dachu, słupie lub na odpowiednio przyciętym drzewie. Czasem gniazduje kolonijnie

lęg

3-5 białych jaj. Wysiadywanie 33-34 dni. Młode osiągają lotność po 58-64 dniach

pokarm

Wyłącznie zwierzęcy i bardzo urozmaicony, od różnych zwierząt wodnych po myszy i duże owady

wędrówki

Wędrowny. Przylot: III-IV, odlot VIII-IX

ochrona

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej, zagrożony utratą odpowiednich żerowisk w wyniku osuszania terenów podmokłych, utratą miejsc gniazdowych oraz śmiertelnością spowodowaną kolizjami z liniami energetycznymi

linki

http://www.bociany.pl/ - serwis informacyjny o bocianie http://www.eko.org.pl/bocian/ - o programie "Bocian" http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,28378,26738.html - strona o Bocianie białym Adama Wajraka http://www.bocian.org.pl/ - strona Towarzystwa przyrodniczego "BOCIAN"
mapa wystepowania
min
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites