pit2024

Poświerka
(Calcarius lapponicus)

rodzina: trznadlowate

14-16 cm Mniejsza od trznadla z krótszym ogonem i dłuższymi skrzydłami. Samiec w szacie godowej wyróżnia się czarna głową i szyją z żółtawą brwią za okiem schodzącą w dół po boku szyi. Kark rdzawobrązowy, wierzch czarno plamkowany, spód biały. Dziób żółty z czarnym końcem. W innych szatach zaznaczony rudobrązowy kark a głowa brązowawa z szeroką brwią, zaś duże pokrywy skrzydłowe rdzawe i ograniczone dwoma paskami. Po ziemi porusza się biegając a nie skacząc, a locie wykrywalna po charakterystycznym trelu brzmiącym jak „prrrrt”.

Rodzina

trznadlowate

Opis

14-16 cm Mniejsza od trznadla z krótszym ogonem i dłuższymi skrzydłami. Samiec w szacie godowej wyróżnia się czarna głową i szyją z żółtawą brwią za okiem schodzącą w dół po boku szyi. Kark rdzawobrązowy, wierzch czarno plamkowany, spód biały. Dziób żółty z czarnym końcem. W innych szatach zaznaczony rudobrązowy kark a głowa brązowawa z szeroką brwią, zaś duże pokrywy skrzydłowe rdzawe i ograniczone dwoma paskami. Po ziemi porusza się biegając a nie skacząc, a locie wykrywalna po charakterystycznym trelu brzmiącym jak „prrrrt”.

Rozmieszczenie

Gatunek północny, rzadko zalatujący do naszego kraju, głównie na wybrzeże

Występowanie

Tereny tundrowe i wysokogórskie powyżej granicy lasu, wikliny, torfowiska i mszary, w czasie migracji zatrzymuje się na łąkach, pastwiskach, wydmach i plażach

Siedliska

mokradła i mszary, łąki, wydmy i plaże

Liczebność

Bardzo nielicznie przelotna, pojedynczo lub w małych stadkach

Gniazdo

W zagłębieniu ziemi pod kępą trawy lun nawisem roślinności, zwykle w pobliżu wody, zwarta czarka z traw, turzyc, liści, wyścielona trawkami, włosiem, piórkami

Lęg

5–6 zmiennie ubarwionych, silnie nakrapianych jaj. Wysiadywanie 11–13 dni. Młode opuszczają gniazdo w wieku ok. 10 dni, jeszcze przed uzyskaniem lotności

Pokarm

Owady w okresie lęgowym, potem nasiona

Wędrówki

Wędrowna. W kraju pojawia się głównie jesienią od VIII do XI, rzadziej wiosna od II do V, pojedyncze ptaki zimują

Status ochronny i zagrożenia

Gatunek chroniony

Wskazówki obserwacyjne

W szatach innych niż samiec, łatwa do pomylenia z trznadlami
mapa wystepowania
min
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites