pit2024

Błotniak stepowy
(Circus macrourus)

rodzina: jastrzębiowate

Rodzina jastrzębiowate Opis Długość ciała: 40–50 cmSmukły i delikatny błotniak, zbliżony proporcjami do błotniaka łąkowego. Samiec jest jasnopopielaty z wierzchu i biały od spodu. Na końcach skrzydeł od spodu czarne klinowate plamy, mniej skontrastowane od wierzchu. Najważniejszą cechą samic i młodych jest biała półobroża oddzielająca rysunek na głowie od ciemnego kołnierza na szyi.

Rodzina

jastrzębiowate

Opis

Długość ciała: 40–50 cm
Smukły i delikatny błotniak, zbliżony proporcjami do błotniaka łąkowego. Samiec jest jasnopopielaty z wierzchu i biały od spodu. Na końcach skrzydeł od spodu czarne klinowate plamy, mniej skontrastowane od wierzchu. Najważniejszą cechą samic i młodych jest biała półobroża oddzielająca rysunek na głowie od ciemnego kołnierza na szyi.

Rozmieszczenie

Gatunek wschodni, rzadko zalatujący na teren całego kraju

Występowanie

Gniazduje na stepach, a w naszym kraju spotykany na różnego typu terenach otwartych

Siedliska

łąki, mokradła i bagna, pola uprawne

Liczebność

Oprócz dawnych obserwacji, ostatnio odnotowany ponad 100 razy

Gniazdo

Umieszczone na ziemi wśród wysokiej roślinności trawiastej lub między krzakami, zbudowane z gałązek i traw

Lęg

4–5 jasnoniebieskawych, rdzawo nakrapianych jaj. Wysiadywanie 29–30 dni. Młode osiągają samodzielność po 35–45 dniach

Pokarm

Drobne ssaki i ptaki oraz owady

Wędrówki

Wędrowny. Przelot wiosenny: IV–V, przelot jesienny VIII–X

Status ochronny i zagrożenia

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej

Wskazówki obserwacyjne

Trudny do odróżnienia od innych błotniaków, zwłaszcza w szatach młodocianych i samic
mapa wystepowania
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites