pit2024

Bielik
(Haliaaetus albicilla)

rodzina: jastrzębiowate

Długość ciała: 80-90 cm Największy krajowy ptak drapieżny o rozpiętości skrzydeł sięgającej 240 cm. Dorosły ptak ubarwiony brunatno z rozjaśnioną głową i ramionami oraz krótkim, białym ogonem. Dziób żółty, potężny, a mocne nogi mają nieopierzone skoki. Młody jest brunatny o łaciatym upierzeniu z ciemnym dziobem i ogonem, które jaśnieją z wiekiem i osiągają ubarwienie dorosłych po 4-5 latach. Bieliki budują jedne z największych gniazd spośród wszystkich ptaków. Używane przez wiele lat gniazdo może przekraczać 2 m wysokości i osiągać ciężar nawet jednej tony. Dzięki ochronie miejsc gniazdowania bielik przestał być w naszym kraju rzadkością i jego liczebność systematycznie wzrasta.

rodzina

jastrzębiowate

opis

Długość ciała: 80-90 cm Największy krajowy ptak drapieżny o rozpiętości skrzydeł sięgającej 240 cm. Dorosły ptak ubarwiony brunatno z rozjaśnioną głową i ramionami oraz krótkim, białym ogonem. Dziób żółty, potężny, a mocne nogi mają nieopierzone skoki. Młody jest brunatny o łaciatym upierzeniu z ciemnym dziobem i ogonem, które jaśnieją z wiekiem i osiągają ubarwienie dorosłych po 4-5 latach. Bieliki budują jedne z największych gniazd spośród wszystkich ptaków. Używane przez wiele lat gniazdo może przekraczać 2 m wysokości i osiągać ciężar nawet jednej tony. Dzięki ochronie miejsc gniazdowania bielik przestał być w naszym kraju rzadkością i jego liczebność systematycznie wzrasta.

miejsca

Cały niżowy obszar kraju

siedlisko

Stare drzewostany w pobliżu jezior, stawów hodowlanych, zbiorników zaporowych, rzek, a także na wybrzeżu morskim

liczebność

Bardzo nieliczny ptak lęgowy, ok. 500 par

gniazdo

Potężna konstrukcja zbudowana z gałęzi w koronie starego dr zewa

lęg

1-2, wyjątkowo do 3 białych jaja. Wysiadywanie ok. 38 dni. Młode osiągają lotność po 70-75 dniach

pokarm

Ryby, ptaki wodne, ssaki, padlina

wędrówki

Osiadły lub koczowniczy. Zimuje bardzo nielicznie na wodach śródlądowych

ochrona

Gatunek chroniony, wymieniony w Polskiej czerwonej księdze zwierząt jako wymagający szczególnej uwagi, i w Dyrektywie ptasiej, zagrożony przez utratę siedlisk poprzez wyrąb starych drzewostanów w pobliżu wód oraz niepokojenie w okresie lęgowym

linki

http://free.ngo.pl/koo/bielik.htm - Komitet Ochrony Orłów o bieliku http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,31976,792694.html - strona o bieliku Jacka Betlei http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,28378,134822.html - strona o Bieliku Adama Wajraka
mapa wystepowania
min
min
min
min
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites