pit2024

Zbiornik Jeziorsko

mala fotka

województwo łódzkie

 
Lokalizacja obszaru
Zbiornik położony na rzece Warcie na północ od miasta Warty. Znajduje się w zachodniej części województwa łódzkiego, północno - zachodni fragment zbiornika znajduje się w województwie wielkopolskim.
 
 
Podstawowe informacje o obszarze.
Długość zbiornika wynosi 19km a szerokość do 2km. Całkowita powierzchnia przy maksymalnym napełnieniu to 43km2, a minimalnym 17,6km2. Pod względem wielkości powierzchni lustra wody (przy maksymalnym napełnieniu), jest do drugi co do wielkości zbiornik zaporowy w Polsce. Zbiornik położony w krajobrazie rolniczym, otoczony głównie gruntami ornymi, tylko w południowej części łąki i pastwiska. Brak większych kompleksów leśnych w pobliżu zbiornika, jedynie koło Glinna kompleks leśny. W części wschodniej brzeg ma postać skarp i klifów. W części zachodniej od Jeziorska do Ostrowa Warckiego betonowa opaska. Większość linii brzegowej porośnięta wierzbą. Prawie cały obszar cofki porośnięty zaroślami wierzbowymi. W południowej części zbiornika, znajduje się rezerwat ornitologiczny, całość zbiornika jest obszarem naturowym.
 
Główne walory przyrodnicze.
Gatunki ptaków charakterystyczne dla danego obszaru.
 
Ostoja ptasia o randze europejskiej, ważna dla migrujących ptaków wodno - błotnych. Od 2002 roku corocznie lęgowe czaple białe [ czapla biała ] . Duża kolonię tworzą rybitwa białowąsa (około 150) i kormoran (około 400). W okresie jesiennym duże koncentracje ptaków siewkowatych i blaszkodziobych. Maksymalnie stwierdzono powyżej 80 tysięcy ptaków wodno - błotnych na jesiennych migracjach.
.
Szczegółowe wskazówki dla obserwatora (co, gdzie i kiedy najlepiej obserwować)
 
Wiosna - zbiornik napełniany w marcu. Najciekawsze do obserwacji rejony cofki w południowej części zbiornika. Gniazdują tutaj gęgawa , ohar , perkoz dwuczuby , zausznik , kormoran , bąk , bączek , czapla biała , rybitwa białowąsa i rybitwa czarna . Najlepsze miejsca do obserwacji to okolice mostu na Warcie - Łabędż mały , łabędź krzykliwy i gęsi później ptaki siewkowate. Odcinek od mostu do pompowni w Proboszczewicach-kolonia kormoranów dobrze widoczna z wału oraz czapla siwa i czapla biała . Dobre miejsce do zobaczenia bączka [ bączek ]. Pompownia Glinno - tutaj możemy poobserwować kolonię lęgową rybitw czarnych [ rybitwa czarna ] i białowąsych [ rybitwa białowąsa ], żerujące czaple białe [ czapla biała ] i gęgawy [ gęgawa ]. Druga kolonia lęgowa rybitw białowąsych znajduje się koło Tomisławic, corocznie też obserwowane rybitwy białowąse [ rybitwa białowąsa ]. Do 31 lipca na terenie rezerwatu obowiązuje zakaz wstępu. Jest planowane utworzenie szlaku kajakowego przez rezerwat, dzięki czemu będzie można przepłynąć przez miejsca w inny sposób niedostępne, ale szczegóły nie są jeszcze znane.
 
 
Lato – woda w ostatnich latach zaczyna opadać w lipcu ale bardzo powoli, dlatego większość cofki aż do jesieni jest ukryta w wierzbowiskach. Dlatego odwiedzamy te same miejsca co wiosną. W okolicach Glinna corocznie od lipca do końca września znajduje się obóz ornitologiczny (namiary na miejsce, w którym jest rozbity na stronie www.ptaki.org.pl), tutaj możemy zasięgnąć informacji gdzie najlepiej się wybrać na ptaki. Dobrym miejscem do obserwacji jest kolonia rybitw białowąsych [ rybitwa białowąsa ] w Tomisławicach ( jadąc od Warty drogą na Turek skręcamy pod koniec Tomisławic w prawo za drewnianą kapliczką). Późnym latem pojawia się cofka na wysokości wsi Glinno (jadąc od strony Warty w Glinie skręcamy za sklepem), ale nie widać jej z brzegu i jest oddzielona kanałem. Najczęściej w pobliżu jest obóz ornitologiczny z którego ktoś nas może przewiezie łódką na drugą stronę kanału i pokieruje na cofkę. Na cofce przegląd siewkowatych: kszyk , Brodziec samotny , brodziec śniady , łęczak , kwokacz , rycyk , kulik wielki , biegus zmienny , Krzywodziób malutki i Krzywodziób mały. Rzadziej Biegus płaskodzioby i biegus rdzawy , ostrygojad , kamusznik i płatkonóg szydłodzioby . Duże koncentracje tworzą: czapla biała , bocian czarny , żuraw oraz blaszkodziobych.
 
Jesień – od września cofka coraz lepiej widoczna, dojazd od Glinna potem od Brzegu. Od strony zachodniej od Tomisławic, Tądowa, później (listopad) od Jeziorska. Przy próbach wejścia na cofkę konieczne są wodery. Niezbędna luneta, zresztą jak na każdym wyjeździe na Jeziorsko bo ptaki są płochliwe a odległości duże. Dalszy ciąg obserwacji siewkowatych, ruszają wielotysięczne stada gęsi. Gęsi nocują na zbiorniku a w dzień żerują na polach, po stronie wschodniej w okolicach Brzegu, Luboli. Następne miejsca gdzie możemy je znaleźć to okolice mostu na Warcie na łąkach i na odcinku od mostu do Proboszczewic. Koniecznie trzeba odwiedzać tamę (parkujemy na środku). Obiektem naszych obserwacji będą: mewy, nur rdzawoszyi i nur czarnoszyi oraz Kaczka morskia, nurogęś i pojedyncze szlachary [ szlachar ]. Luneta niezbędna.
 
Zima – jeśli zbiornik nie zamarza to warto zajrzeć na cofkę, która znajduje się teraz na wysokości brodni (jadąc od Warty do Pęczniewa wschodnią stroną zbiornika, skręcamy przed stawami w Pęczniewie, dojeżdżamy do Brodni i idziemy brzegiem na południe). Tutaj przeglądamy blaszkodziobe i siewki, które jeszcze nie odleciały (Kulik wielki , czajka , siewka złota ). Często polują tu bieliki [ bielik ] . Kolejnymi miejscami, które odwiedzamy to pompownia w Pęczniewie i tama. Tutaj prawie zawsze są oparzeliska, na których koncentrują się ptaki z całego zbiornika: łyska , krzyżówka , nurogęś , czernica i głowienka . Pod tamą mały kościółek Siedlątków otoczony opaską betonową, przez większość roku poniżej lustra wody. Obecnie modne miejsce na śluby (słusznie od początku w depresji). Warto stąd się przejść na klify, malowniczo i dużo skamieniałości. Jak jesteśmy na tamie zajrzyjmy na rzekę poniżej.
 
Dojazd
Najlepiej dojechać do miasta Warty lub tamy i potem okrążać zbiornik. Od strony zachodniej możemy dojechać do wody w: Miłkowicach, Ostrowie Warckim (jesień /zima), Tomisławicach (wiosna/lato), Proboszczewicach - pompownia (zima/wiosna /lato). Most na warcie (wiosna)
Strona wschodnia: Glinno (wiosna/lato), Brzeg (jesień), Brodnia (jesień/zima) i Pęczniew – pompownia, Siedlątków (zima).
 
Od paru lat na Jeziorsku znakowane kolorowymi obrączkami są kormorany, czaple białe i siwe. Większość łabędzi niemych chętnych do karmienia ma obrączki często kolorowe. Zachęcamy do odczytywania. Dobre miejsce do czytania obrączek na mewach to oczywiście tama. A w sezonie zimowym/wiosennym często są stwierdzane gęsi z obrożami.
 
Warunki turystyczne (w tym linki do stron prezentujących ofertę turystyczną obszaru)
Baza turystyczna słabo rozwinięta, kemping i domki w Pęczniewie. Po stronie zachodniej ośrodek Laguna.
Chętnych zapraszamy w sezonie letnim na obóz Studenckiej Sekcji Ornitologicznej Uniwersytetu Łódzkiego.
 
Usługi przewodnickie z zakresu „bird-watchingu” (o ile są dostępne)
Brak, ale można spróbować znaleźć kogoś chętnego przez stronę Studenckiej Sekcji Ornitologicznej Uniwersytetu Łódzkiego.

 

 
min
wykaz pozycji w tej kategorii : Ptasia Mapa Polski → wykaz → alfabetyczny
 1. 1 - 12
 2. 13 - 24
 3. 25 - 29
 1. Bagno Wizna
 2. Bieszczady
 3. Błota Rakutowskie
 4. Delta Świny
 5. Dolina Baryczy
 6. Dolina Dolnej Odry
 7. Dolina Górnej Narwi
 8. Dolina Górnej Wisły
 9. Bagienna Dolina Narwi
 10. Dolina Kostrzynia
 11. Dolina Liwca
 12. Dolina Nidy
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites