Bagno Wizna

mala fotka

województwo podlaskie

 
Lokalizacja obszaru
Bagno Wizna to obecnie rozległy kompleks częściowo zmeliorowanych łąk położonych na południe od ujścia Biebrzy do Narwi. Dolina Narwi była tu niegdyś szerokim tarasem bagiennym a po wykopaniu sieci kanałów w latach 60-tych i 70-tych kompleksem łąk kośnych. Od północy do Bagna Wizna przylega dolina Biebrzy. Poniżej dolina Narwi zwęża się i przechodzi w odcinek przełomowy pod Łomżą. Cały teren jest bardzo płaski, z kilkoma wydmowymi wyniesieniami i miejscowością Grądy-Woniecko pośrodku łąk.
 
Podstawowe informacje o obszarze
Obszar Natura 2000 zajmuje ok 130 km kw. lecz zabagnione łąki rozciągają się również wokół tego terenu. Przylegająca od zachodu dolina Narwi jest okresowo zalewana a rozlewiska docierają również na Bagno Wizna. Krajobraz tego terenu jest mozaiką użytkowanych i porzuconych łąk poprzecinanych szpalerami topól i kanałami. Dość łatwo można się tu poruszać autem. W rejonie wsi Maliszewo znajduje się zarastający zbiornik wodny o rozległych łanach trzcin, dość trudny do obserwacji.
 
Główne walory przyrodnicze
Gatunki ptaków charakterystyczne dla danego obszaru.
 
Na rozległych obszarach łąk liczny jest derkacz, którego łatwo usłyszeć i zobaczyć również za dnia. Lęgowe są błotniaki łąkowe , trzmielojady , orliki krzykliwe . W zakrzaczeniach wzdłuż dróg występują lęgowe jarzębatki . Przy odpowiednim poziomie rozlewisk i wód gruntowych na styku z doliną Narwi (rejon Bronowa) lęgną się rybitwy białoskrzydłe i wodniczki. Można je łatwo obserwować z drogi biegnącej na południowy-zachód od wsi Grądy-Woniecko. Łatwo dostrzec kuliki i krwawodzioby , zwłaszcza w części zachodniej doliny.
 
Szczegółowe wskazówki dla obserwatora (co, gdzie i kiedy najlepiej obserwować)
 
W okresie wiosennym rozlewiska Narwi i wody z topniejących śniegów sięgają daleko wgłąb Bagna. W okolicach Wizny, z drogi asfaltowej można obserwować tysiące żerujących i przelotnych gęsi. Są to głównie gęsi białoczelne (80%), mniej liczne gęsi zbożowe, czy rzadsze - bernikle białolice , rdzawoszyje , gęsi małe .   W zależności od poziomu wody gęsi , łabędzie krzykliwe i łabędzie czarnodziobe przebywają w okolicach Wizny, Sulina czy Bronowa. Niezbędna jest luneta bo stada gęsi czy kaczek są trudne do obserwacji z bliska. W kwietniu i maju pojawiają się tokujące bataliony (nawet do 15 tys.), zatrzymujące się na niewielkich wysepkach wśród rozlewisk lub drogach. Tuż przed batalionami migrują duże (4-5 tys.)  siewki złote . Warto przyjrzeć się stadom batalionów czy siewek bo o inne gatunki nietrudno - brodźce , biegusy czy ostatnio np szablodzioby . W Grądach-Woniecko warto przyjrzeć się zrujnowanym zabudowaniom PGR czy blokom bo gnieździ się tu kilka par pójdźki i płomykówki.
 
Późna wiosna przechodzi w lato kiedy to przybywa komarów a na łąki wkraczają ciągniki. Warto wówczas zajrzeć na koszone łąki, np. w okolicach Maliszewa aby zaobserwować żerujące drapieżniki. Regularne są błotniaki łąkowe i orliki krzykliwe a inne gatunki - orliki grubodziobe , kanie zalatują rzadziej.  Dość długo aktywne są wodniczki , które przy dobrych warunkach wodnych śpiewają jeszcze w lipcu (rejon Bronowa). Latem na łąkach gromadzą się żurawie - ptaki nielęgowe i rodziny po lęgach. Za koszącymi ciągnikami podążają dziesiątki bocianów .
 
Jesienne przeloty są znacznie mniej spektakularne ze względu na brak rozlewisk. Na łąkach zatrzymują się tak jak wiosną siewki złote i kuliki wielkie . Zgrupowania żurawi w rejonie wsi Kossaki mogą przekraczać 500 osobników. Na jeziorze Maliszewskim pierzą się łabędzie nieme (ok 50-100), krzykliwe, można tu dostrzec odpoczywające gęsi czy polujące rybołowy . Dość szybko na łąkach pojawiają się błotniaki zbożowe , drzemliki i myszołowy włochate . W październiku można też przy drogach spotkać górniczki , jery , śnieguła , które przebywają tu niemal całą zimę.
 
Zimowa aura pojawia się już w listopadzie chociaż ostatnie zimy bywają dość łagodne. Przy wyżowej pogodzie, nawet w mroźne dni warto odwiedzić drogę biegnącą na zachód od Maliszewa i zaobserwować liczne myszołowy i myszołowy włochate . Niemal co roku trafiają się tu orły przednie . Co kilka lat czeczotki ,  rzepołuchy czy jery pojawiają się na przydrożnych chwastach w sporych stadach.
 
Dojazd
 
Do Bagna Wizna można dojechać od strony Warszawy asfaltową drogą przez Mężenin i Rutki, od wschodu szosą Białystok-Łomża. Dość łatwo można się poruszać żwirowymi drogami między Maliszewem, Grądami-Woniecko a Bronowem biorąc jednak pod uwagę, że drogi gruntowe wiosną i zimą mogą być grząskie lub w przypadku Bronowa kończyć się w rozlewiskach. Dobre punkty do obserwacji stacjonarnych znaleźć można na szosie Wizna-Grądy-Woniecko lub w rejonie Bronowa, gdzie znajduje się również drewniana wieża obserwacyjna. Jest ona wiosną dostępna tylko od strony wsi Bronowo. W okolicach jeziora Maliszewskiego ptaki można obserwować z niewielkich wyniesień położonych na zachód od zbiornika.
 
Warunki turystyczne (w tym linki do stron prezentujących ofertę turystyczną obszaru)
 
W najbliższej okolicy nietrudno o dobre kwatery i małe pensjonaty, hotele w wyższym standardzie są bardziej odległe (Goniądz, Łomża)
 
Zakwaterowanie w Sulinie:
 
http://www.carskitrakt.pl
 
Zakwaterowanie w Wiźnie:
 
http://www.wizna.republika.pl/
 
Usługi przewodnickie:
 
Biura turystyczne z Biebrzańskiego Parku Narodowego:
 
http://www.biebrza.com/
 
http://www.biebrza-explorer.com.pl/

 

 
min
wykaz pozycji w tej kategorii : Ptasia Mapa Polski → wykaz → alfabetyczny
 1. 1 - 12
 2. 13 - 24
 3. 25 - 29
 1. Bagno Wizna
 2. Bieszczady
 3. Błota Rakutowskie
 4. Delta Świny
 5. Dolina Baryczy
 6. Dolina Dolnej Odry
 7. Dolina Górnej Narwi
 8. Dolina Górnej Wisły
 9. Bagienna Dolina Narwi
 10. Dolina Kostrzynia
 11. Dolina Liwca
 12. Dolina Nidy
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites