Dolina Górnej Narwi

mala fotka

województwo podlaskie

 
Lokalizacja obszaru
Dolina Górnej Narwi rozciąga się na obszarze ponad 18 tys. ha w środkowej części woj podlaskiego, od okolic Suraża po zbiornik Siemianówka na wschodzie. Jest to obszar stosunkowo wąski, rozciągnięty równoleżnikowo. Na wschodzie leży w pobliżu Puszczy Białowieskiej, zaś na zachodzie styka się z obszarem Bagiennej Doliny Narwi.
 
Podstawowe informacje o obszarze
Dolina jest stosunkowo wąska i rozszerza się tylko w okolicach gdzie do Narwi wpadają jej dopływy. Szersza staje się w rejonie Suraża i Pietkowa, gdzie położone są Stawy Pietkowskie. Łąki w dolinie są stopniowo wyłączane z użytku co nie sprzyja wielu gatunkom ptaków zależnych od wykaszania czy wypasu. Dość duży wpływ na czystość i poziom wód ma powstały w latach 80-tych zbiornik Siemianówka.
 
 
Główne walory przyrodnicze.
Gatunki ptaków charakterystyczne dla danego obszaru.
 
W ostoi gnieżdżą się gatunki związane z pierwotnymi biotopami bagiennymi - wodniczka (ok 20 par), cietrzew (ok 20 par), dubelt (ok 100 tokujących ptaków) oraz derkacze , błotniaki łąkowe a sporadycznie uszatka błotna . Na stawach Pietkowskich lęgowe są łabędzie krzykliwe , orliki , bielik , puchacz , zielonki (ok 30 par).
 
Szczegółowe wskazówki dla obserwatora (co, gdzie i kiedy najlepiej obserwować)
 
Wiosenne przeloty najłatwiej śledzić w rejonie kilku wsi położonych bliżej rozlewisk. Od północnej strony doliny warto odwiedzić Końcowiznę, Czerewki, Kaniuki czy Bruszkowszczyznę. Wczesna wiosna to przelot gęsi - głównie gęsi białoczelnej i kaczek. Z ciekawostek trafiają się gęsi krótkodziobe czy bernikle białolice .  Później pojawiają się bataliony w stadach do kilkuset osobników, brodźce śniade czy kwokacze . Sporo ptaków traktuje dolinę jako korytarz migracyjny kierując się na zalew Siemianówka i dalej na wschód. Warto wybrać wówczas dobrze wyeksponowany pagórek czy punkt do obserwacji (sporo ich na obrzeżach doliny) aby śledzić wędrujące mewy czy inne ptaki wodno-błotne. Takie miejsca są np koło Suszczy czy Strabli.
 
W okresie letnim najciekawsze są położone w dolinie stawy Pietkowskie wraz z przylegającymi do nich łąkami. Lęgowe są tu zielonki , orlik krzykliwy , bielik , bocian czarny , łabędzie krzykliwe . Na stawach obserwacje można prowadzić w zasadzie od wiosny do późnej jesieni. O zmierzchu usłyszeć tu można puchacza.
 
Dolina rzeczna w okresie pozalęgowym jest mniej atrakcyjna dla ptaków. Warto zwracać uwagę na kompleksy wykaszanych łąk, gdzie mogą pojawiać się stadami czajki i siewki złote . Na stawach Pietkowskich przy spuszczaniu wody można odnotować biegusy czy brodźce chociaż ze względu na późne terminy tych ptaków nie ma zbyt wiele.
 
 
Dojazd
Dolinę przecina kilka dróg dojazdowych. Można tu trafić z Białegostoku jadąc w kierunku na Suraż lub Strablę, trasą na Bielsk Podlaski lub Hajnówkę. Na stawy Pietkowskie trzeba wybrać się od strony południowej, przez dawny majątek Pietkowo i dalej na wschód od wsi w kierunku kompleksu leśnego. Rzeka Narew jest ponadto dogodnym szlakiem kajakowym i daje sporo możliwości postoju i biwakowania wzdłuż brzegów.
 
Warunki turystyczne (w tym linki do stron prezentujących ofertę turystyczną obszaru)
 
W dolinie Górnej Narwi wybór miejsc noclegowych nie jest zbyt duży. Dojazd z Białegostoku lub Puszczy Białowieskiej zajmuje niecałą godzinę.
Ośrodek "Ptasia Osada" w Ploskach: http://www.ptasiaosada.pl/
Ośrodek "Cyraneczka" na stawach Pietkowskich: rudka@bialystok.lasy.gov.pl
 
Usługi przewodnickie z zakresu "bird-watchingu" (o ile są dostępne)
 
W rejonie Górnej Narwi usługi przewodnickie świadczą przewodnicy z Białegostoku lub Białowieży, poniżej przykładowe kontakty:
Biuro Usług Przewodnickich: bup@o2.pl (Mateusz i Arkadiusz Szymura)
Michał Polakowski - michal.polakowski@wp.pl
 

 

 
min
wykaz pozycji w tej kategorii : Ptasia Mapa Polski → wykaz → alfabetyczny
 1. 1 - 12
 2. 13 - 24
 3. 25 - 29
 1. Bagno Wizna
 2. Bieszczady
 3. Błota Rakutowskie
 4. Delta Świny
 5. Dolina Baryczy
 6. Dolina Dolnej Odry
 7. Dolina Górnej Narwi
 8. Dolina Górnej Wisły
 9. Bagienna Dolina Narwi
 10. Dolina Kostrzynia
 11. Dolina Liwca
 12. Dolina Nidy
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites