Jezioro Miedwie i okolice

mala fotka

województwo zachodniopomorskie

 
Lokalizacja obszaru
Jezioro Miedwie położone jest w zachodniej części Pojezierza Zachodniopomorskiego na Równinie Pyrzycko-Stargardzkiej, 5 km na zachód od Stargardu Szczecińskiego i 7 km na północ od Pyrzyc. Przez Miedwie przepływa rzeka Płonia, z większych cieków uchodzą do niego Ostrowica, Miedwinka, Gowienica Miedwiańska, Rów Kunowski.
 
Podstawowe informacje o obszarze
 
Miedwie to drugie pod względem wielkości jezioro w województwie zachodniopomorskim. Ma kształt wydłużonej rynny o długości 15,5 km oraz powierzchni 36,8 km2, a linia brzegowa wynosi aż 39 km. Maksymalna głębokość wynosi 42 metry i znajduje się naprzeciw wsi Koszewko. Jezioro jest położone na wysokości 14 m n.p.m. i stanowi kryptodepresję, ponieważ dno jego leży częściowo poniżej poziomu morza, niżej aniżeli dno Zatoki Pomorskiej i przybrzeżnego pasa Bałtyku. Miedwie to bardzo ważny obszar dla Szczecina, ze względu na fakt że w okolicach Żelewa znajduje się ujęcie wody pitnej dla mieszkańców tego miasta. Do ciekawych reliktowych zwierząt należą sieja miedwiańska oraz dwa gatunki skorupiaków, spotykane poza Miedwiem jedynie w zimnych wodach alpejskich i w dalekiej Skandynawii. W 2008 r. ostoja została wpisana na listę obszarów chronionych sieci Natura 2000.
 
Główne walory przyrodnicze.
Gatunki ptaków charakterystyczne dla danego obszaru.
 
Ostoja Miedwie, to szczególny obszar ze względu na występujące tam wilgotne łąki i żyzne pola uprawne połączone z szeregiem otaczających zbiorników wodnych. Taki ekosystem przyciąga ogrom ptaków. Zarówno tych, które wychowują tu swoje potomstwo jak i tych zatrzymujących się na pewien czas a nawet zimujących. Na szczególną uwagę zasługują wędrujące ptaki wodno-błotne, które co rocznie zatrzymują się w ostoi. Nie można również zapomnieć o ptakach lęgowych ostoi jak wodniczka .
 
Szczegółowe wskazówki dla obserwatora (co, gdzie i kiedy najlepiej obserwować)
 
Wiosna – Lato
 
Ostoja to jedno z nielicznych miejsc występowania wodniczki w Polsce. Niestety z roku na rok liczba jej drastycznie spada. Wodniczkę znaleźć możemy jedynie w południowej części jeziora Miedwie w okolicach wsi Turze. Wilgotne łąki w tych okolicach przyciągały niegdyś rycyki, kuliki wielkie, kszyki, wyprowadzające tu młode. Niestety od paru lat ptaki te nie są już obserwowane. Niemniej jednak mamy dużą szanse na obserwacje lęgowej czajki czy żurawia. Praktycznie w każdej wsi w ostoi możemy natknąć się na bociana białego. Trzcinowiska w ostoi to miejsce gniazdowania występujących tu wodników, kokoszek, łysek, bąków, perkozów dwuczubach, łabędzi niemych czy też ptaków drapieżnych takich jak błotniak stawowy. Usłyszeć możemy trzciniaka, trzcinniczka czy potrzosa. Prawdopodobnie gniazduje tu również uszatka błotna widywana systematycznie w zachodniej części ostoi. Tafle jezioro w sezonie letnim najlepiej obserwować od strony Morzyczyna oraz wsi Turze, gdzie głownie wiosną koncentrują się duże stada ptaków wodno-błotnych.
 
Jesień – Zima
 
Ostoja miedwiańska to poza sezonem lęgowym coroczne noclegowisko kilku tysięcy gęsi, żurawi i mew. Wśród gęsi zbożowych, białoczelnych i gęgaw, obserwowane były również rzadsze gatunki takie jak: gęsi krótkodziobe, gęsi małe oraz 3 gatunki bernikli, które najlepiej obserwować na polach przyległych do wschodniej części jeziora Miedwie (Koszewko, Koszewo, Wierzbno, Dębica, Obryta). Miedwie to idealne miejsce na przystanek w wędrówce dla kaczek: krzyżówek, głowienek, nurogęsi, gągołów, bielaczków, czernic, płaskonosów, cyraneczek, cyranek, rożeńców i świstunów. Spotykane są tu również morskie gatunki takie jak: lodówka, uhla czy markaczka. Kaczki najlepiej obserwować ze wsi Turze oraz Wierzbna. Co roku na tafli jeziora koncentrują się duże stada łabędzi. W tym łabędź krzykliwy oraz czarnodzioby. Z zimujących ptaków drapieżnych można wymienić drzemlika, myszołowa włochatego oraz błotniaka zbożowego. Cały rok występują tu bieliki, myszołowy zwyczajne, pustułki, krogulce, jastrzębie czy mniejsze srokosze. Przy odrobinie szczęścia da się wypatrzeć sokoła wędrownego. W ostoji Miedwie zatrzymują się ponadto kilkutysięczne stada czajek i siewek złotych, którym nierzadko towarzyszą mieszane stada trznadli, zięb, jerów, potrzeszczy i innych ptaków wróblowatych, obserwowanych najczęściej przy wsi Komorówko oraz Koszewo. Ponadto na polach w okolicy Koszewa oraz Obrytej widywane były także mornele.
 
 
Dojazd
 
Ostoja Miedwie, ze względu na swoją wielkość, najlepiej zwiedzać samochodem bądź rowerem. Większość dróg jest dobrej jakości. Jedynie w zachodniej części jeziora napotkamy szosy, wymagającą zdjęcia nogi z pedału gazu. Jezioro leży blisko drogi krajowej numer 10. Toteż jadać w stronę Szczecina, za Stargardem Szczecińskim należy zjechać na Morzyczyn. Jest to miejscowość turystyczna, skąd najlepiej rozpocząć wycieczkę po ostoi. Znajduje się tam również bardzo ciekawa ścieżka ekologiczna.
Na Miedwie można dostać się także ze Stargardu Szczecińskiego. Autobusy Komunikacji Miejskiej kursują w miarę często. W zależności gdzie chcemy pojechać: autobusem nr 4 dojedziemy do Morzyczyna i Jęczydołu, autobusem nr 6 do Morzyczyna, Kunowa, Wierzchlądu, Koszewa i Koszewka. Zarówno ze Stargardu jak i Szczecina do ostoi możemy dojechać autobusami PKS bądź prywatnymi busami kursującymi na trasie Szczecin-Stargard, Stargard-Pyrzyce. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.info.stargard.pl
 
Warunki turystyczne (w tym linki do stron prezentujących ofertę turystyczną obszaru)
Najlepszą bazą noclegową, położoną bezpośrednio nad jeziorem Miedwie jest miejscowość Morzyczyn. Znajduje się tam kilka ośrodków wypoczynkowych oraz pensjonatów o różnych standardach i cenach. Jest również bardziej przystępny cenowo camping nr 104, położony 200 metrów od jeziora.
 
 
 
Usługi przewodnickie z zakresu „bird-watchingu” (o ile są dostępne)
Brak

 

 
min
wykaz pozycji w tej kategorii : Ptasia Mapa Polski → wykaz → alfabetyczny
 1. 1 - 12
 2. 13 - 24
 3. 25 - 29
 1. Bagno Wizna
 2. Bieszczady
 3. Błota Rakutowskie
 4. Delta Świny
 5. Dolina Baryczy
 6. Dolina Dolnej Odry
 7. Dolina Górnej Narwi
 8. Dolina Górnej Wisły
 9. Bagienna Dolina Narwi
 10. Dolina Kostrzynia
 11. Dolina Liwca
 12. Dolina Nidy
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites