Ostoja Nadgoplańska

mala fotka

województwo wielkopolskie

 
Lokalizacja obszaru
Ostoja leży pomiędzy Inowrocławiem, a Koninem, w województwie kujawsko- pomorskim.Jej południowy kraniec znajduje się w woj. wielkopolskim.
 
Podstawowe informacje o obszarze.
Wielkość obszaru 9885 ha, jego osią jest dziewiąte, co do wielkości w kraju- Jezioro Gopło, leżące w 26- kilometrowej rynnie polodowcowej. Przez jezioro przepływa z południa na północ Noteć. W południowo- zachodniej części ostoi, w mniejszej rynnie kolejne 3 jeziora- Skulskie, Skulska Wieś i Czartowo. Całość znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Nadgoplański Park Tysiąclecia, w obrębie którego wyznaczono 8 ścisłych rezerwatów przyrody. Wzdłuż jezior szeroki pas szuwarów, miejscami lasy, głównie łęgi. Dominują otwarte tereny rolnicze. Silna jest penetracja rybacka i żeglarska.
 
 
Główne walory przyrodnicze.
Gatunki ptaków charakterystyczne dla danego obszaru.
Ogromnie rozbudowana linia brzegowa jeziora ma 90 km długości; liczne są wyspy, zatoki, mokradła, mniejsze oczka wodne. Wszystko to, wraz dużym lustrem wody stwarza bardzo dobre warunki do bytowania ptaków, zarówno lęgowych jak i wędrujących. Bardzo wartościowy jest półwysep Potrzymiech, dzielący Gopło południkowo na 2 części; za sprawą swoich siedlisk, według ornitologów jest najdzikszą częścią Gopła.
Ostoja jest jednym z większych lęgowisk bączka i gęgawy; inne gęsi i żurawie występują tu podczas migracji w skupiskach po kilka tysięcy. Dużo jest też bąka (do 17 rewirów), podróżniczka (do 16 samców), jest kolonia kormoranów. Gnieździ się bielik, kropiatka, zielonka, rybitwa czarna, sporadycznie czapla purpurowa, dubelt, batalion, uszatka błotna, błotniak łąkowy. Wykazano duże populacje pospolitszych ptaków związanych z siedliskami wodno- błotnymi (wąsatka, remiz, zimorodek, błotniak stawowy, bocian biały, rybitwa rzeczna)
 
 
Szczegółowe wskazówki dla obserwatora (co, gdzie i kiedy najlepiej obserwować)
Dobrym udogodnieniem dla miłośników ptaków są wieże obserwacyjne, których jest tu około dziesięciu.Jezioro jest najczęściej wąskie, jednak w najszerszych miejscach konieczna jest luneta.
 
Wiosna
Najciekawszy jest półwysep Potrzymiech, gdzie można spotkać między innymi bączki, rycyki, krwawodzioby, kropiatki, zielonki; w północnej części jest kolonia kormoranów. Obserwacje będą najefektywniejsze podczas pieszego przemieszczania się oraz z wież obserwacyjnych w części północnej. W nadbrzeżnych szuwarach całego jeziora, prócz gatunków pospolitych widoczne są rodziny gęgaw; regularnie gniazda uwijają remizy, słychać buczenie bąków i kwiczenie wodników.
 
 
Lato
Latem na jeziorze pierzą się blaszkodziobe, na brzegach żerują siewkowate. Siewki dogodnie obserwujemy na tzw. Stawach Ameryka w Gocanowie na północnym wschodzie ostoi, o ile są spuszczone; tam też stoi kolejna wieża obserwacyjna.
 
Jesień.
W tym okresie obszar Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia to królestwo gęsi i żurawi. Najlepsze pod tym względem są pola i łąki po zachodniej stronie jeziora, szczególnie te pola ze skoszoną kukurydzą. Gęsi przed nocą zlatują się na Szezawach- najszerszej, ok 2,5-kilometrowej części jeziora (tu przydatna będzie luneta). Na jeziorze zatrzymują się też grupy wędrownych kaczek, nurów i perkozów; spotkać możemy świstuny, krakwy, czernice, a nawet podgorzałki, jednak te już nie tak licznie jak kiedyś, gdy były tu nawet najliczniejszym gatunkiem spośród grążyc. Z perkozów dominuje dwuczuby, mniej liczny są perkozki i perkozy rdzawoszyje. Rzadsze, ale regularnie widywane są nury- czarnoszyi i rdzawoszyi.
Tak jak i latem, również jesienią oglądać można wędrujące ptaki siewkowate- czajki, kuliki, biegusy, brodźce, sieweczki czy bekasy.
 
Zima
Nad Gopłem obserwujemy zimujące nurogęsi, bielaczki, gągoły, i duże stada grążyc z dominującą czernicą. Ptactwo wodne przyciąga drapieżniki, więc zimą możemy być świadkami prób polowania miejscowych lub koczujących bielików Przy dłuższych mrozach najpierw zamarza zachodnia odnoga jeziora, potem wschodnia, ze względu na przepływającą przezeń Noteć; najdłużej wolna od lodu jest sama rzeka.
 
 
Dojazd
Dotarcie do jeziora nie stanowi problemu, gdyż drogami połączone są leżące nad jego brzegiem wsie. Miejscami jednak szuwar jest szeroki i podmokły. Pod większość wież możemy podjechać samochodem. Na półwysep Potrzymiech, prócz prostej drogi z południa, możemy również dotrzeć od wschodu promem kursującym ze wsi Złotowo. (Kursuje od kwietnia do listopada). Noteć na południe od jeziora najlepiej eksplorować od mostu drogowego między Mielnicą Dużą a Przewozem
 
Warunki turystyczne (w tym linki do stron prezentujących ofertę turystyczną obszaru)
Okolice odwiedzane ze względów historycznych, turystyczno- rekreacyjnych oraz wędkarskich.
Noclegi w Kruszwicy, Skulsku, Skulskiej Wsi, Lisewie, Złotowie; latem wokół jeziora działa wiele pól namiotowych.
http://noclegi.onet.pl/noclegi-skulsk,0.html
http://meteor.turystyka.pl/noclegi,kruszwica,0.html
 
 
Usługi przewodnickie z zakresu „bird-watchingu” (o ile są dostępne)
Brak

 

 
min
wykaz pozycji w tej kategorii : Ptasia Mapa Polski → wykaz → alfabetyczny
 1. 1 - 12
 2. 13 - 24
 3. 25 - 29
 1. Bagno Wizna
 2. Bieszczady
 3. Błota Rakutowskie
 4. Delta Świny
 5. Dolina Baryczy
 6. Dolina Dolnej Odry
 7. Dolina Górnej Narwi
 8. Dolina Górnej Wisły
 9. Bagienna Dolina Narwi
 10. Dolina Kostrzynia
 11. Dolina Liwca
 12. Dolina Nidy
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites