Żwirownia Skoki

mala fotka

województwo kujawsko-pomorskie

 
Lokalizacja obszaru
 
Ostoja leży koło miejscowości Skoki w połowie drogi między Włocławkiem, a Płockiem, pół kilometra na południe od Zbiornika Włocławskiego, w województwie kujawsko- pomorskim.
 
Podstawowe informacje o obszarze.
 
Jest to wyrobisko powstałe naskutek wydobycia pokładów żwiru, które następnie wypełniło się wodą. Ostoję tworzą zbiorniki z wyspami i półwyspami oraz najbliższe otoczenie. Całość ma liczy ponad 170 ha powierzchni, z czego 35% przypada na wody. Trzy najwieksze wyspy mają powierzchnię 0,02- 0,1 ha. Kruszywo jest nadal eksploatowane i powierzchnia wyrobiska powiększa się z korzyścią dla ptaków. Ze względu na brak płycizn i młody wiek siedliska, roślinność charakterystyczna dla naturalnych zbiorników wodnych jest tu słabo wykształcona. Fragment zbiorowiska pałki wąskolistnej występuje jedynie na południu jednego ze zbiorników, a szuwar pałkowo- trzcinowy porasta zatokę innego, największego zbiornika. Akweny otoczone są luźnymi zadrzewieniami liściastymi. Na wyspach i półwyspach, pośród niskiej roślinności zielnej, swoje gniazda, w koloniach mają ptaki wodne, za sprawą których utworzono tu Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Żwirownia Skoki”. Do tej pory jedyną i nader skromną w swojej mocy formą ochrony, pod którą podlegała ostoja, była przynależność żwirowni do Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Kilkanaście kilometrów na południowy zachód znajduje się inna ptasia ostoja- Błota Rakutowskie, którą warto odwiedzić we wrześniu, by zobaczyć spektakularne, wieczorne zloty żurawi na nocleg; można też zjawić się przed wschodem słońca, by widzieć wylot żurawi na żerowiska.
 
 
Główne walory przyrodnicze.
Gatunki ptaków charakterystyczne dla danego obszaru.
Poza ptakami, żwirownia nie odznacza się specjalnymi wartościami przyrodniczymi.
To miejsce upodobały sobie głównie mewy i rybitwy; królują oczywiście śmieszki, których kolonia składa się zależnie od roku nawet z 3970 gniazd (2003). W powietrzu widoczne są też rybitwy rzeczne, a doliczono się ponad 300 ich zniesień (1996-2003). Skarpy największego zbiornika zajmuje z kolei kolonia brzegówki z liczbą par dochodzącą do 600. Największym ptasim skarbem ostoi jest niewątpliwie mewa czarnogłowa, która gnieździ się tu regularnie od 1998 roku w sile kilku par (2- 8 par, 1998-2009 ).
 
 
Szczegółowe wskazówki dla obserwatora (co, gdzie i kiedy najlepiej obserwować)
 
Wiosna
Bezsprzecznie najciekawiej ptasio jest w Skokach w sezonie lęgowym. Tysiące mew i rybitw, uwijających się nad głową obserwatora i przeplatających się w locie z brzegówkami musi robić wrażenie nawet na doświadczonych ornitologach. Nie lada wyzwaniem jest wtedy próba wypatrzenia w deszczu ptaków nielicznych mew czarnogłowych, choć przy odrobinie cierpliwości na pewno jest to wykonalne. Do lęgów przystępują tu również mewy pospolite i czernice, z tym, że wybierają one te wyspy i półwyspy, na których rosną drzewa i krzewy, a także bardzo rzadko pojedyncze pary najmniejszej z europejskich rybitw- rybitwy białoczelnej. Przy dokładniejszej penetracji terenu znajdziemy lęgowego zimorodka, świergotka polnego, czy nawet ortolana.
Latem ptasi świat Żwirowni Skoki zmienia się niewiele- godowe zachowania ptaków ustępują miejsca zamieszaniu związanemu z karmieniem młodych, hałaśliwą ochroną gniazd przed intruzami; wtedy też trwa pierzenie ptaków starszych. Ilość miejscowych mew i rybitw, powiększona o młode ptaki w szczycie wylotu z gniazd to już grubo ponad 10 tysięcy.
 
Jesienią w ostoi nie ma już tylu ptaków- rozleciały się one w poszukiwaniu miejsc żerowiskowych i nic ich tu już nie trzyma. Na wodzie, spotkać można koczujące kaczki, głównie grążyce, jednak ilości ptaków przelotnych jesienią są tu bardzo małe, gdyż ptaki wybierają wówczas wody Zbiornika Włocławskieo, który jest większy i bogatszy w pokarm. Koniecznie trzeba więc wtedy rzucić okiem na stada blaszkodziobych, perkozów, czy nurów żerujących na tym akwenie.
 
Zimą również należałoby polecić obserwatorom sztuczne jezioro na Wiśle, gdyż spokojniejsze wody żwirowni szybko zamarzają, a nawet jeśli nie są pokryte lodem, to nie stanowią dobrych warunków żerowiskowo- wypoczynkowych dla ptaków wodnych.
 
Dojazd
Dojeżdżamy drogą nr 62 od strony Włocławka lub Płocka do miejscowości Skoki Małe po czym odbijamy na południe i zachód, by po kilku minutach mieć zbiorniki na połnocy, po prawej stronie szosy.
 
 
Warunki turystyczne (w tym linki do stron prezentujących ofertę turystyczną obszaru)
W otaczającym żwirownię Gostynińsko- Włocławskim Parku Krajobrazowym jest dużo leśnych szklaków turystycznych, poprowadzonych często okło urokliwych śródleśnych jezior. W Dobiegniewie nad Zb. Włocławskim znajduje się przystań wodna, gdzie można wypożyczyć sprzęt wodny i wynająć nocleg. Wieś ta znana jest ze znalezisk archeologicznych z paleolitu; odkryta tam najprawdopodobniej najstarsze ślady pobytu człowieka na Mazowszu. W okolicy nie brakuje też miejsc atrakcyjnych dla wędkarzy, czy- latem i jesienią- grzybiarzy.
Noclegi niedaleko ostoi można znaleźć również w Skokach Dużych i Dębie Polskim
www.dobiegniewo.pl
www.eholiday.pl/noclegi-gu6850.html
 
Usługi przewodnickie z zakresu „bird-watchingu” (o ile są dostępne)
Brak

 

 
min
wykaz pozycji w tej kategorii : Ptasia Mapa Polski → wykaz → alfabetyczny
 1. 1 - 12
 2. 13 - 24
 3. 25 - 29
 1. Bagno Wizna
 2. Bieszczady
 3. Błota Rakutowskie
 4. Delta Świny
 5. Dolina Baryczy
 6. Dolina Dolnej Odry
 7. Dolina Górnej Narwi
 8. Dolina Górnej Wisły
 9. Bagienna Dolina Narwi
 10. Dolina Kostrzynia
 11. Dolina Liwca
 12. Dolina Nidy
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites