pit2024

Kokoszka
(Gallinula chloropus)

rodzina: chruściele

Długość ciała: 32-35 cm. Mniejsza od łyski o brunatnym ubarwieniu z biało-czarnym podogoniem i białymi kreskami po bokach ciała. Koniec dzioba żółty, a jego nasadowa część wraz z blaszką nad dziobem jaskrawoczerwone. Choć kokoszka nie jest ptakiem rzadkim to rzadko ją widujemy, gdyż większość czasu spędza w gąszczu roślinności wodnej. Czasem wypływa na skraj szuwarów charakterystycznie podrygując zadartym ogonem. Pływa jednak słabo, bo jej nogi nie mają płetw lecz długie palce przystosowane do chodzenia po roślinności wodnej.

rodzina

chruściele

opis

Długość ciała: 32-35 cm. Mniejsza od łyski o brunatnym ubarwieniu z biało-czarnym podogoniem i białymi kreskami po bokach ciała. Koniec dzioba żółty, a jego nasadowa część wraz z blaszką nad dziobem jaskrawoczerwone. Choć kokoszka nie jest ptakiem rzadkim to rzadko ją widujemy, gdyż większość czasu spędza w gąszczu roślinności wodnej. Czasem wypływa na skraj szuwarów charakterystycznie podrygując zadartym ogonem. Pływa jednak słabo, bo jej nogi nie mają płetw lecz długie palce przystosowane do chodzenia po roślinności wodnej.

miejsca

Cały niżowy obszar kraju

siedlisko

Obrzeża różnego typu zbiorników wodnych, mokradła, starorzecza, zabagnione doliny rzeczne

liczebność

Nieliczny ptak lęgowy

gniazdo

Czarka z liści trzciny ukryta w szuwarach, czasem na krzaku lub drzewie

lęg

5-9 płowych, brązowo nakrapianych jaj. Wysiadywanie: 21-22 dni. Młode osiągają lotność po 40-50 dniach

pokarm

Urozmaicony, roślinny i zwierzęcy

wędrówki

Wędrowny. Przylot: III-IV, odlot: IX-XI. Częś ć ptaków zimuje

ochrona

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej
mapa wystepowania
min
min
min
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites