pit2024

Nur białodzioby
(Gavia adamsii)

rodzina: nury

75-100 cm Największy z nurów, wyraźnie większy od nura czarnoszyjego, o grubej szyi i potężnym, żółtawym dziobie z podciętą żuchwą. Głowa i dziób są uniesione podczas pływania. Ubarwienie w szacie godowej bardzo podobne do lodowca, ale dziób żółty. W szacie spoczynkowej i młodocianej jaśniejszy niż lodowiec, zwłaszcza na bokach głowy i szyi.

Rodzina

nury

Opis

75-100 cm Największy z nurów, wyraźnie większy od nura czarnoszyjego, o grubej szyi i potężnym, żółtawym dziobie z podciętą żuchwą. Głowa i dziób są uniesione podczas pływania. Ubarwienie w szacie godowej bardzo podobne do lodowca, ale dziób żółty. W szacie spoczynkowej i młodocianej jaśniejszy niż lodowiec, zwłaszcza na bokach głowy i szyi.

Rozmieszczenie

Gatunek arktyczny, pojawia się na wodach Bałtyku, głównie w Zatoce Gdańskiej

Występowanie

Przede wszystkim wybrzeże morskie, ale sporadycznie spotykany także na wodach śródlądowych

Siedliska

jeziora, stawy hodowlane, wybrzeże morskie

Liczebność

Obserwowany w kraju ponad 20 razy.

Gniazdo

Słabo wymoszczone zagłębienie w ziemi w pobliżu wody

Lęg

2 oliwkowobrązowe jaja z brunatnymi plamami jaja. Pisklęta po 2–3 dniach opuszczają gniazdo i są wożone na grzbiecie przez rodziców. Uzyskują samodzielność po ok. 2 miesiącach

Pokarm

Przede wszystkim ryby, rzadziej wodne bezkręgowce

Wędrówki

Wędrowny. Pojawia się w III-IV i X-XII

Status ochronny i zagrożenia

Gatunek chroniony

Wskazówki obserwacyjne

Trudny do odróżnienia od innych gatunków nurów, zwłaszcza łatwy do pomylenia z lodowcem
mapa wystepowania
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites