Siniak
(Columba oenas)

rodzina: gołębiowate

Długość ciała: 30-36 cm

Średniej wielkości gołąb, przypominający wyglądem niektóre gołębie miejskie. Ogólne ubarwienie szare w różnych odcieniach na poszczególnych partiach upierzenia, najjaśniejsze na pokrywach skrzydłowych i kuprze. Na wewnętrznej części skrzydeł dwa krótkie czarne paski. Przód szyi i piersi różowofioletowe, na boku szyi zielona, połyskująca plama.

Jest skryty, ale na wiosnę swą obecność w lesie zdradza monotonnym gruchaniem i lotami tokowymi z uniesionymi skrzydłami.


rodzina

gołębiowate

opis

Długość ciała: 30-36 cm

Średniej wielkości gołąb, przypominający wyglądem niektóre gołębie miejskie. Ogólne ubarwienie szare w różnych odcieniach na poszczególnych partiach upierzenia, najjaśniejsze na pokrywach skrzydłowych i kuprze. Na wewnętrznej części skrzydeł dwa krótkie czarne paski. Przód szyi i piersi różowofioletowe, na boku szyi zielona, połyskująca plama.

Jest skryty, ale na wiosnę swą obecność w lesie zdradza monotonnym gruchaniem i lotami tokowymi z uniesionymi skrzydłami.

miejsca

Cały obszar kraju, włącznie lasami górskimi do wysokości 1200 m n.p.m., ale rozmieszczenie nierównomierne

siedlisko

Stare lasy liściaste i mieszane, zwłaszcza buczyny, a także bory ze starymi drzewami, stare parki i zadrzewienia

liczebność

Bardzo nieliczny lub lokalnie nieliczny ptak lęgowy

gniazdo

Gniazduje w dziuplach naturalnych lub wykutych przez dzięcioła czarnego w starych drzewach. Wnętrze wyścielone miękkimi gałązkami, mchem i trawami

lęg

2 białe jaja. Wysiadywanie 16-17 dni. Młode są karmione początkowo przez oboje rodziców tzw. mleczkiem, opuszczają gniazdo po 18-21 dniach

pokarm

Głównie roślinny: nasiona, pączki, owoce, także bezkręgowce

wędrówki

Wędrowny. Przylot: III-IV, odlot: IX-X, sporadycznie zimuje

ochrona

Gatunek chroniony; wymieniony w Dyrektywie ptasiej; zagrożony utrata siedlisk lęgowych w wyniku wycinania starych drzewostanów
mapa wystepowania
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites