pit2024

Samotnik
(Tringa ochropus)

rodzina: bekasowate

Długość ciała: 22-26 cm

Ptak wielkości drozda, o smukłej sylwetce z długimi nogami i średnio długim dziobem. Wierzch ciała brunatny z białymi kropkami. Głowa, szyja i pierś drobno kreskowane. Spód ciała i kuper białe, ogon z 3 czarnymi paskami. W locie spód skrzydeł ciemny.

Samotnik jest jedynym naszym siewkowcem gniazdującym na drzewach.


rodzina

bekasowate

opis

Długość ciała: 22-26 cm

Ptak wielkości drozda, o smukłej sylwetce z długimi nogami i średnio długim dziobem. Wierzch ciała brunatny z białymi kropkami. Głowa, szyja i pierś drobno kreskowane. Spód ciała i kuper białe, ogon z 3 czarnymi paskami. W locie spód skrzydeł ciemny.

Samotnik jest jedynym naszym siewkowcem gniazdującym na drzewach.

miejsca

Cały niżowy obszar kraju, ale rozmieszczenie nierównomierne uzależnione od dostępności odpowiednich biotopów

siedlisko

Podmokłe i bagniste olsy i łęgi w dolinach rzecznych i na obrzeżach jezior i stawów, śródleśne bagienka i torfowiska

liczebność

Nieliczny ptak lęgowy

gniazdo

Gniazduje na drzewach, lecz nie buduje gniazda tylko składa swe jaja do gniazda np. drozda, sójki czy wrony

lęg

4 kremowe, rdzawo nakrapiane jaja. Wysiadywanie 20-23 dni. Młode uzyskują lotność po 4 tygodniach

pokarm

Drobne bezkręgowce znajdowane na powierzchni gruntu lub wyławiane z płytkiej wody

wędrówki

Wędrowny. Przylot: III-IV, odlot: VII-XI. Bardzo nielicznie zimuje

ochrona

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej, zagrożony utratą siedlisk w wyniku osuszania lasów i likwidację bagienek i starorzeczy
mapa wystepowania
min
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites