pit2024

Syczek
(Otus scops)

rodzina: puszczykowate

Rodzina puszczykowate Opis Długość ciała: 19–21 cmMała sowa, mniejsza od pójdźki, o smuklejszej sylwetce z mniejszą głową. Występuje w dwóch odmianach barwnych: szarej i brązowej. Ubarwienie maskujące o skomplikowanym wzorze złożonym z kresek i prążków. W zaniepokojeniu stroszy „uszy”, które normalnie są niewidoczne. Prowadzi nocny tryb życia i jest trudno wykrywalny. Odzywa się monotonnie powtarzanym gwizdem. Chętnie występuje w pobliżu osad ludzkich.

Rodzina

puszczykowate

Opis

Długość ciała: 19–21 cm
Mała sowa, mniejsza od pójdźki, o smuklejszej sylwetce z mniejszą głową. Występuje w dwóch odmianach barwnych: szarej i brązowej. Ubarwienie maskujące o skomplikowanym wzorze złożonym z kresek i prążków. W zaniepokojeniu stroszy „uszy”, które normalnie są niewidoczne. Prowadzi nocny tryb życia i jest trudno wykrywalny. Odzywa się monotonnie powtarzanym gwizdem. Chętnie występuje w pobliżu osad ludzkich.

Rozmieszczenie

Gatunek południowy, bardzo rzadko spotykany w naszym kraju

Występowanie

Występuje w ogrodach, parkach, alejach drzew, zadrzewieniach, zwykle w pobliżu osad ludzkich

Siedliska

zadrzewienia, parki i ogrody, wsie i osady

Liczebność

W ostatnim ćwierćwieczu odnotowany zaledwie 5 razy

Gniazdo

W dziupli drzewa lub w otworze budynku, czasem w gnieździe wrony

Lęg

4–5 białych jaja. Wysiadywanie 24–25 dni. Młode opuszczają gniazdo po 21–29 dniach

Pokarm

Głównie duże owady i inne bezkręgowce, rzadziej drobne kręgowce

Wędrówki

Wędrowny. Notowany w IV–VI, VIII i X

Status ochronny i zagrożenia

Gatunek chroniony

Wskazówki obserwacyjne

Łatwy do rozpoznania, ale bardzo skryty
mapa wystepowania
min
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites