pit2024

Czapla modronosa
(Ardeola ralloides)

rodzina: czaplowate

Rodzina czaplowate OpisDługość ciała: 40–49 cmNiewielka czapla o zwartej budowie ze stosunkowo krótką szyją. Ubarwienie dorosłego ptaka pomarańczowoochrowe. Na karku zwisają lancetowate płowe, czarno obrzeżone pióra. Dziób czarny z niebieską nasadą. W locie rzucają się w oczy białe skrzydła, niewidoczne u siedzącego ptaka. Młody ptak brązowy z wierzchu, z kreskowaną głową i szyją.

Rodzina

czaplowate

Opis

Długość ciała: 40–49 cm
Niewielka czapla o zwartej budowie ze stosunkowo krótką szyją. Ubarwienie dorosłego ptaka pomarańczowoochrowe. Na karku zwisają lancetowate płowe, czarno obrzeżone pióra. Dziób czarny z niebieską nasadą. W locie rzucają się w oczy białe skrzydła, niewidoczne u siedzącego ptaka. Młody ptak brązowy z wierzchu, z kreskowaną głową i szyją.

Rozmieszczenie

Gatunek południowy, rzadko zalatujący na teren całego kraju

Występowanie

Występuje nad różnego typu stojącymi wodami słodkimi z bujną roślinnością wodną, na terenach zalewowych, w deltach rzek, nad rzekami i kanałami otoczonymi zaroślami nadwodnymi

Siedliska

jeziora, mokradła i bagna, starorzecza, stawy hodowlane

Liczebność

Stwierdzony ok. 65 razy

Gniazdo

Gniazduje kolonijnie, gniazdo umieszczone na drzewach i krzewach do wysokości 20 m lub w trzcinowiskach, zbudowane w kształcie platformy z gałązek lub trzciny

Lęg

4–6 zielonkawoniebieskich jaj. Wysiadywanie 22–24 dni. Młode osiągają samodzielność po ok. 45 dniach

Pokarm

Drobne ryby, płazy, owady wodne i ich larwy

Wędrówki

Wędrowna. Notowana od IV do IX, najczęściej w V–VI

Status ochronny i zagrożenia

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej

Wskazówki obserwacyjne

Łatwa do rozpoznania
mapa wystepowania
min
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites