pit2024

Czapla nadobna
(Egretta garzetta)

rodzina: czaplowate

55-65 cm Znacznie mniejsza od czapli białej. Ubarwienie białe. Dziób i nogi czarne, stopy żółte. W szacie godowej z tyłu głowy zwisają długie pióra, a na grzbiecie wyrastają pióra ozdobne. Jako gatunek południowy pojawia się u nas regularnie ale bardzo nielicznie, ostatnio częściej niż dawniej.

Rodzina

czaplowate

Opis

55-65 cm Znacznie mniejsza od czapli białej. Ubarwienie białe. Dziób i nogi czarne, stopy żółte. W szacie godowej z tyłu głowy zwisają długie pióra, a na grzbiecie wyrastają pióra ozdobne. Jako gatunek południowy pojawia się u nas regularnie ale bardzo nielicznie, ostatnio częściej niż dawniej.

Rozmieszczenie

Gatunek południowy, gniazdowanie stwierdzono w dolinie górnej Wisły pod Oświęcimiem. Zalatujące ptaki są widywane w całym kraju, znacznie częściej na południu

Występowanie

Przebywa nad różnego typu płytkimi zbiornikami wodnymi, gdzie brodząc łowi zwierzęta wodne

Siedliska

jeziora, mokradła i bagna, starorzecza, stawy hodowlane

Liczebność

Gniazdowanie stwierdzono w kraju tylko raz. Zalatuje zwykle pojedynczo lub w małych grupkach

Gniazdo

Gniazduje kolonijnie na drzewach lub krzewach, najczęściej w towarzystwie innych czapli. Gniazdo z gałęzi

Lęg

3-6 niebieskich jaj. Wysiadywanie 21-22 dni. Młode opuszczają gniazdo po ok. 30 dniach ale przebywają w pobliżu gniazda aż do uzyskania lotności

Pokarm

Głównie drobne ryby i bezkręgowce wodne

Wędrówki

Wędrowna. Zalatuje głównie w okresie od V do IX, najliczniej w VIII

Status ochronny i zagrożenia

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej

Wskazówki obserwacyjne

Łatwa do zauważenia z powodu białego upierzenia, często przybywa w towarzystwie innych czapli
mapa wystepowania
min
min
min
min
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites