pit2024

Bączek
(Ixobrychus minutus)

rodzina: czaplowate

Długość ciała: 33-38 cm

Nasza najmniejsza czapla. Samiec bardziej skontrastowany niż samica z czarnym wierzchem głowy i grzbietem oraz płowopomarańczowym spodem ciała i wierzchem skrzydeł. Samica bardziej brązowa z kreskowanym rysunkiem na grzbiecie i spodzie ciała, a plamy na skrzydłach są ciemniejsze.

Prowadzi skryty tryb życia i niechętnie pokazuje się na otwartej przestrzeni. Zaniepokojony wyciąga pionowo ciało i zamiera w bezruchu.


rodzina

czaplowate

opis

Długość ciała: 33-38 cm

Nasza najmniejsza czapla. Samiec bardziej skontrastowany niż samica z czarnym wierzchem głowy i grzbietem oraz płowopomarańczowym spodem ciała i wierzchem skrzydeł. Samica bardziej brązowa z kreskowanym rysunkiem na grzbiecie i spodzie ciała, a plamy na skrzydłach są ciemniejsze.

Prowadzi skryty tryb życia i niechętnie pokazuje się na otwartej przestrzeni. Zaniepokojony wyciąga pionowo ciało i zamiera w bezruchu.

miejsca

Cały niżowy obszar kraju, lecz rozmieszczenie nierównomierne, liczniejszy na południu i zachodzie kraju

siedlisko

Różnego typu zbiorniki wodne: jeziora, stawy hodowlane, glinianki, torfianki, starorzecza i doliny rzeczne z szuwarami i łozowiskami

liczebność

Bardzo nieliczny ptak lęgowy, 700-800 par

gniazdo

W trzcinie lub nisko na krzaku zbudowane z gałązek, łodyg i liści trzcin z płytką czarką

lęg

5-6 białych jaj. Wysiadywanie 17-19 dni. Młode pokryte żółtawym puchem już w wieku 5-6 dni zaczynają opuszczać gniazdo, ale lotność uzyskują dopiero po ok. miesiącu

pokarm

Gatunek chroniony, wymieniony w Polskiej czerwonej księdze zwierząt jako narażony na wyginięcie, i w Dyrektywie ptasiej; zagrożony utratą siedlisk lęgowych w wyniku suszania terenów podmokłych, niszczenia roślinności wodnej, wycinania i wypalania trzcinowisk i łozowisk

wędrówki

Wędrowny. Przylot: IV-V, odlot: VIII-IX

ochrona

Gatunek chroniony; wymieniony w Dyrektywie ptasiej

mapa wystepowania
min
min
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites